דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

סדרת מדפסות המשולבות Xerox® AltaLink® B8100

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
B8145
B8155
B8170
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה עד 55 דפים בדקה עד 72 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.4 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.4 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן)
דגם B8145 B8155 B8170
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה עד 55 דפים בדקה עד 72 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.4 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.4 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן)

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, אימות שירותים, בחירת נייר אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, הדפסה דו-צדדית אוטומטית/הדפסה דו-צדדית ליצירת חוברות, חותמת Bates, בניית עבודה, איסוף, כריכות, חוצצים, מחיקת קצה, עזרה, העתקת תעודות זהות, הגדרות איכות התמונה, הזזת תמונה, Imaging Security, היפוך תמונה, השהייה זמנית של עבודות גדולות, הדפסת מספר עמודים על דף אחד, ערכה לדוגמה, שמירת הגדרות עבודה, צבע בודד, Stapling, הרצת תהליכים ללא מגע, שקפים

הדפסה

קישוריות Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0, NFC, WiFi/WiFi Direct כולל הערכה האלחוטית האופציונלית Band Dual® Xerox
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח Storage Drive: 128 GB SSD (500 GB Hard Drive optional)
מעבד Quad-Core 1.91 GHz
זיכרון התקן 4 GB מרבי
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6 (אופציונלי: פקס ברשת תקשורת מקומית (נדרשת ערכת פקס אופציונלית))
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 dpi
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, הפעלה/השבתה של גיליון כרזה, כיווני בזמן אמת-מצב דו, פריסת חוברת, בחירת כריכה, Custom Colour Options (Colour By Words), עיכוב הדפסה, הדפסה מאובטחת מוצפנת, גימור, Fit to New Paper Size, השהית כל העבודות, אפשרויות תמונה, Imaging Security, ניטור עבודות, זיהוי עבודות, סימן מים/פריסה, Long Sheet/Banner, N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת הדפסה, דפים מיוחדים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), הדפסה דו-צדדית (ברירת מחדל), הרשאות משתמש, סימן מים
תמיכה במערכות הפעלה Linux® Redhat® Fedora®, Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows® XP SP3 (32- and 64-bit)
הדפסה ממכשירים ניידים @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (אופציונלי: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Mobile App)
פרוטוקולי רשת Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD

סריקה

תכונות סריקה Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, מחיקת קצה, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), תצוגה מקדימה של סריקה, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, הרצת תהליכים ללא מגע, eduction/Enlargement
תכונות סריקה (אופציונלי) Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), אפליקציית Xerox® Scanning App for DocuShare®
יעדי סריקה HTTP, HTTPS, SFTP destinations, סריקה לדואר אלקטרוני, Scan to Network (FTP/SMB), סריקה ל-USB
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, Internet Fax, הפעלת פקס שרת ברשת
מאפייני פקס (אופציונלי) Direct fax, Fax forward to email or SMB share, (LAN כולל פקס , אפשרויות קו אחד או שני קווים) שליחת פקס מהמכשיר

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים 802.1x, בקרות גישה, יומן ביקורת, תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטמעה של pxGrid Cisco®/DXL Trellix (Trellix הייתה מוכרת בעבר בשם McAfee), אישור אוטומטי בחתימה עצמית, הטמעה של Identity Cisco® Engine Services (ISE), Configuration Watchdog, מנהל התקן אחסון מוצפן )bit-256 AES ,2-140 FIPS ), דוא"ל מוצפן וחתום, FIPS 140-2, אימות קושחה, HTTPS, IPsec, Imaging Security, הצפנה ברמת המשימה דרך HTTPS ומנהלי התקנים, אימות מקומי )מסד נתונים פנימי (, LogRhythm SIEM8, אימות רשת, סינון פורט/IP/דומיין, SFTP ודוא"ל מוצפן, אימות הודעה באמצעות פונקציית הגיבוב SHA-256, SNMPv3, אישורי אבטחה המשתמשים ב-ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, רשימה לבנה / מאושרי גישה Trellix Embedded Control (Trellix הייתה מוכרת בעבר בשם McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Trusted Boot, גישת משתמשים וחומת אש )firewall )פנימית, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים כונן קשיח מוצפן )bit-256 AES ,2-140 FIPS )כולל דריסת תמונה, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox®, ניהול הדפסה ואבטחת תוכן בשרת Xerox® Workplace Cloud/Suite

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox® Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF)
125 x 138 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ
קיבולת נייר סטנדרטית 3,140 גליונות
קיבולת נייר מרבית 6,140 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): 2,000 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 3,000 גליונות
מגש : 60 מעטפות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎105 x 148 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): גדלים: A4, Letter
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים: A4, Letter
אפשרויות גימור מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות

אישורים

אישורים To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications
קיימות EPEAT®
ENERGY STAR®