דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

תובנות

חפשו במאגר הידע והנתונים שלנו והיעזרו בהם לקבלת תובנות שימושיות לקידום המחקר.

המסנן

עמוד3/6

Woman looking at data screens

שירותי הדפסה מנוהלים

Data protection requires more than a single solution. We take a comprehensive view that blends innovation and expertise in work processes.

Article

2 במאי 2021

ConnectKey security article

שירותי הדפסה מנוהלים

If your printer isn’t right for your office, your document security’s at stake. Read 5 ways that happens.

Article

2 במאי 2021

Robotic hand interacting with a transparent touchscreen

שירותי הדפסה מנוהלים

Watch this free on-demand webinar and learn how to start your digital transformation today.

Webinar

2 במאי 2021

Woman on a plane, using her smart phone and laptop

שירותי הדפסה מנוהלים

Read this guide to learn how your organisation can use cloud solutions to speed up digital transformation.

Article

2 במאי 2021

Robotic hand interacting with a transparent touchscreen

שירותי הדפסה מנוהלים

Learn how to enhance customer experience through digital transformation and gain a competitive edge.

Report

2 במאי 2021

A digital fingerprint with a lock icon over a lit-up computer chip

שירותי הדפסה מנוהלים

Learn how to protect devices, documents and data and ensure your business is as secure and compliant as possible.

Guide

2 במאי 2021

Smiling doctor looking at patient records on a laptop

שירותי הדפסה מנוהלים

To help Step One Charity overcome their issues, Pinnacle Document Solutions Group implemented Xerox® Workplace Cloud, allowing them to provide a complete solution from a single cloud platform.

ניתוח מקרה

2 במאי 2021

Doctor and nurse

שירותי הדפסה מנוהלים

See how Xerox helped Somers Eye Center cut monthly costs and processes with the right devices and Xerox Intelligent Workplace Services.

ניתוח מקרה

2 במאי 2021

Coworkers discussing a project

שירותי הדפסה מנוהלים

Xerox’s Managed Print Services and Digital Services won Buyer’s Lab, Inc. PaceSetter 2020–2021 Awards.

Report

2 במאי 2021