FreeFlow® Process Manager™

מוצר זה אינו זמין יותר.

אנו ממליצים על Xerox FreeFlow Core

יתרונות

  • תוספת משתלמת ואמינה למערכת ההדפסה הדיגיטלית שלך
  • שטח גוף קטן חוסך מקום
  • גלגלים מסתובבים מאפשרים חיבור וניתוק קל אל המדפסת וממנה לטעינה קלה של גלילי מדיה
  • תא אחסון מדיה מספק גישה נוחה לגלילי מדיה

תכונות

  • הערמה שיטתית של עד 1,000 הדפסות בגדלים מעורבים - מ-A4 ועד A0
  • טיפול בנייר דחוס, נייר העתקה, סרט
  • כיבוי אוטומטי - חיישן תנועה מאתר תחילת משימה ומכבה אוטומטית את המערים עם השלמת משימה
  • מגיע עם הארכת מגש להדפסות בגודל A0

יישומים עיקריים

  • פועל בשילוב עם מערכות ההעתקה וההדפסה 510, מדפסת 8830 והפתרונות הדיגיטליים 8825/30/50

משאבים