Xerox 4112/4127™ EPS

Xerox 4112/4127 EPS אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

עד
125דפים בדקה
עד
700Kדפים/חודש

מוכן לשדרג?
חשוב על Xerox D95A/D110/D125

להצגת Xerox D95A/D110/D125

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים