דלגו לתוכן הראשי לקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

מדפסת Xerox® PrimeLink® C9065/9070

גימור ואפשרויות

להזנה

מזין בקיבולת גבוהה
 • מזין בקיבולת גבוהה של Xerox®‎ עם מגשנייר אחד שמכיל 2,000 גיליונות של נייר.ר"מ/'ג 64-220 ,A4 בגודל
 • מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם מגש אחדועם ארונית לאחסון, מוסיף 2,000 גיליונות בגדלים)ר"מ/'ג 350-ל עד ( מ"מ 102 x 152-מ החל.)ר"מ/'ג 220-ל עד ( מ"מ 330 x 660 -ל ועד
 • מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג עם שני מגשים:מוסיף 4,000 גיליונות בגדלים החל מ250- x 182 מ"מ )B5 ( (עד ל350- ג/'מ"ר) ועד ל660- x 330 מ"מ.)ר"מ/'ג 220-ל עד (
 • מדריך להזנת כרזות – אפשרות עבור מגש5 (עקיפהOHCF/MSI/) שמגביר את המהימנותבעת הזנת XLS או חומרי הדפסה ב350- ג/'מ"ר.

גימור

אביזר גימור
 • יחידת גימור מוכנה לעסקים של Xerox®‎ – אפשרותעם עבודה קלה יותר עבור גימור והערמה; סיכותעד ל50- גיליונות לא מצופים15/ מצופים.
 • יחידת גימור מוכנה לייצור של Xerox®‎ – מפיקהגימור באיכות גבוהה והערמה עם מגש עליון של500 גיליונות ומגש יחידת ערימה של 2,000
 • יחידת גימור משופרת מוכנה לייצור של Xerox®‎ – מספקת את אותה הפונקציה כמו יחידת הגימור המוכנה לייצור. משמשת לחיבור אפשרויות גימורפנימיות של צד שלישי.
יצירת חוברות
 • יחידת גימור מוכנה לייצור של יוצר החוברותשל Xerox®‎ – מבטיחה עקביות בערכות מהודקות באיכות גבוהה עבור מסמכים קטנים או גדולים עם מהדק באורכים שונים, אפשרות הידוק אחת או כפולה וקיבולת של 100 גיליונות. בנוסף, היא יוצרת חוברות מהודקות של עד ל30- גיליונות או 120 עמודים לאחר עימוד (לא מצופים,) או 15 גיליונותאו 60 עמודים לאחר עימוד (מצופים
 • יוצר חוברות 50/35 Pro Plockmatic – הפקתחוברות באיכות הגבוהה ביותר עד ל200- עמודים (עד ל50- גיליונות.) חיתוך שטח, קיפול מרובע,קמט מסובב וחיתוך בליד.
ניקוב
 • חירור בסיסי של Xerox®‎ – אפשרות לחירור 2/4ו4- חורים בסגנון שוודיה ביחידת הגימור המוכנהלייצור ויוצר החוברת.
 • לך מאפשר GBC® AdvancedPunch Pro – ליצור מסמכים כרוכים בתוך הארגון על-ידי שילובשל הדפסה, חירור ואיסוף בשלב אחד נוח לביצוע.בחר את החירור שמתאים לצרכים שלך.
מכונות חיתוךאביזר קיפול ו
 • :Xerox® SquareFold® Trimmer מודול מגביר את העוצמה של יחידת הגימור המוכנה לייצור עם קיפול לארבע של עמודי שערוחיתוך שטח לצורך הפקת חוברות.

 • קיפול וחיתוך דו-צדדי של – Xerox® חיתוך של 6 עד 25 מ"מ מהחלק העליון והתחתון של הדפסות או חוברות כדי להפיק קצה שווה ושדרה עם קיפולים. זמין ביחידות גימורמוכנות לייצור.
 • יחידת קיפול C/Z של – Xerox®‎ מפיקה קיפול ,Zקיפול C וקיפול Z הנדסי.
כורך

בקר הדפסה

בקר הדפסה סטנדרט
 • שרת צבע מובנה של Xerox®
תכונות אופציונליות:
 • שרת ההדפסה Xerox® EX-i C9065/C9070 המבוסס על טכנולוגיית Fiery®
 • שרת ההדפסה Xerox® EX-i C9065/C9070 המבוסס על טכנולוגיית Fiery®
 • שרת ההדפסה Xerox® EX-i C9065/C9070 המבוסס על טכנולוגיית Fiery®