DocuTech™ 128 HighLight Color

DocuTech 128 HLC אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

עד
128דפים בדקה
עד
800Kדפים/חודש

מוכן לשדרג?
חשוב על Xerox Baltoro HF

להצגת Xerox Baltoro HF

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים