תצורת הדגם

דגם
DC252
DC260
מהירות הדפסה צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
צבע: עד 60 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 200,000 תמונות בחודש עד 300,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.3 שניות שחור-לבן / 10.7 שניות צבע במהירות של 4.3 שניות שחור-לבן / 10.7 שניות צבע
רזולוציה (מרבית) 2400 x 2400 dpi 2400 x 2400 dpi
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי: 250 גליונות מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי: 250 גליונות
מהירות סריקה (שחור-לבן) עד 80 סריקות בדקה עד 80 סריקות בדקה
מהירות סריקה (צבע) עד 50 סריקות בדקה עד 50 סריקות בדקה
זיכרון העתקה (סטנדרטי/מרבי) 512 MB / 512 MB 512 MB / 512 MB
כונן קשיח סטנדרטי 80 GB סטנדרטי 80 GB
מאפייני העתקה הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, רמת ברק משופרת, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, היפוך תמונה, הזזת שוליים, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, התאמת קנה מידה, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות, ממשק מסך מגע הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, רמת ברק משופרת, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, היפוך תמונה, הזזת שוליים, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, התאמת קנה מידה, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות, ממשק מסך מגע
ממדי מקסימום (רxעxג) 2,982 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ 2,982 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ
ממדי מינימום (רxעxג) 1,653.6 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ 1,653.6 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ
דגם DC252 DC260
מהירות הדפסה צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
צבע: עד 60 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 200,000 תמונות בחודש עד 300,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.3 שניות שחור-לבן / 10.7 שניות צבע במהירות של 4.3 שניות שחור-לבן / 10.7 שניות צבע
רזולוציה (מרבית) 2400 x 2400 dpi 2400 x 2400 dpi
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי: 250 גליונות מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי: 250 גליונות
מהירות סריקה (שחור-לבן) עד 80 סריקות בדקה עד 80 סריקות בדקה
מהירות סריקה (צבע) עד 50 סריקות בדקה עד 50 סריקות בדקה
זיכרון העתקה (סטנדרטי/מרבי) 512 MB / 512 MB 512 MB / 512 MB
כונן קשיח סטנדרטי 80 GB סטנדרטי 80 GB
מאפייני העתקה הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, רמת ברק משופרת, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, היפוך תמונה, הזזת שוליים, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, התאמת קנה מידה, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות, ממשק מסך מגע הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, רמת ברק משופרת, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, היפוך תמונה, הזזת שוליים, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, התאמת קנה מידה, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות, ממשק מסך מגע
ממדי מקסימום (רxעxג) 2,982 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ 2,982 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ
ממדי מינימום (רxעxג) 1,653.6 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ 1,653.6 x 914.4 x 1,369.2 מ"מ