מכונת הדפוס Xerox® Rialto® 900 MP‎‏

גימור ואפשרויות

גימור ואפשרויות

גימור
  • ,תפוקת העבודה המרבית עם זוג עורמים בקיבולת גבוהה
  • עבודה רציפה ללא זמני השבתה עם פריקה תוך כדי עבודה
  • חירור לרוחב ולאורך במהירות עבודה מלאה עם המחורר הדינמי המובנה
שרתי הדפסה
  • בקר Xerox® Impika®‎ IPDS
  • בקר Xerox® Impika®‎ PDF
מהירות משודרגת
  • ערכה אופציונלית לשדרוג המהירות הכוללת תוכנה ושדרוג של הזיכרון. מהירות משודרגת של עד ל־64 מ'/דקה.