דלגו לתוכן הראשילקריאת ההצהרה שלנו בנושא נגישות האתר או ליצירת קשר בשאלות בנושא נגישות האתר, יש ללחוץ כאן.

מהם השירותים מרחוק של ®Xerox?

השירותים מרחוק של Xerox (באנגלית: Xerox Remote Services) הם תשתית ומנגנון התקשורת שבאמצעותם מתקשרות מדפסות Xerox שלך עם Xerox ומאפשרות גישה לשורה של יכולות לחסכון בזמן ושיפור תפוקת העבודה. עם ההצטרפות לשירות, יתחילו המכשירים שלך להעביר אל Xerox את קריאת מוני ההדפסה, כמות הטונר ונתוני דיאגנוסטיקה. החיוב החודשי מתבצע באופן אוטומטי, כך שהמוצרים המתכלים יוחלפו לפי הצורך בזמן וללא התערבות יזומה מצדך. כמו כן, אפשר לבחור לקבל עדכוני אבטחה וגרסאות תוכנה באופן אוטומטי. במקרה של תקלה במדפסת, נתוני הדיאגנוסטיקה ששולחת המדפסת ישמשו את מומחי התמיכה בדיגיטל של Xerox לאיתור התקלה ופתרונה במהירות.

כיצד להתחבר אל השירותים מרחוק?

צריך חיבור לאינטרנט כדי לאסוף את המידע הנחוץ למתן שירותים כמו קריאה אוטומטית של מוני שימוש (AMR), הזמנת מוצרים מתכלים באופן אוטומטי (ASR) ואיתור תקלות מרחוק. אפשר לחבר את המערכת לאינטרנט בשתי דרכים: דרך תוכנת Xerox Device או ישירות מהמכשיר. עליך לבחור בדרך הרצויה ולהמשיך לפי ההוראות. רוצה לדעת עוד? כך זה עובד.

Important Notice: Automatic meter reads and/or automatic toner reporting may be disrupted for certain older printer models by an upcoming change. Action will be required to continue these services.

עליך לבחור את שיטת החיבור הרצויה:

Xerox Device Agent

צריך להתקין את תוכנת Xerox Device Agent במחשב או בשרת המחובר לרשת הארגונית והיא אוספת את המידע הנחוץ מהמכשירים השונים ומעבירה אותו אלינו על גבי האינטרנט.

הערה: כדי למנוע בעיות תקשורת, כדאי להתקין את תוכנת Xerox Device Agent במחשב או בשרת שעובדים 24 שעות ביממה.

הכנות:

יש להוריד את המדריך למשתמש של תוכנת Xerox® Device Agent (PDF) לאחר מכן יש להוריד את תוכנת Xerox® Device Agent

דרישות מערכת

לפני התקנת התוכנה צריך לוודא שהמחשב שבו היא תותקן עומד בדרישות המערכת.

מערכת הפעלה: (32-סיביות או 64-סיביות)

 • Windows Server® 2008 עם Service Pack 1 ו-Windows Server 2008 R2 עם Service Pack 1

 • Windows Server® 2012 ו-Windows Server 2012 R2,‏ Windows Server® 2016

 • Windows® 7 Professional‏, Enterprise‏, Home Edition ו-Ultimate

 • Windows® 8.1

 • Windows® 10 Professional, Enterprise

 • Apple® OS 10.9.4 או חדשה יותר עם תוכנת הווירטואליזציה Parallels® Desktop. מידע על מחשבי מקניטוש נמצא בסעיף דרישות מערכת עבור מחשב מקינטוש.

 • Microsoft®.NET framework4.5.2 Extended (גרסה מלאה)

זיכרון:

 • Windows Server® 2008, 2008 R2, Windows® 7: זיכרון RAM בנפח 1GB ‏(מומלץ ‎נפח של 1.5GB או יותר)

 • Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2012 או גרסאות חדשות יותר: זיכרון RAM בנפח 2GB (מומלץ נפח של 2.5GB או יותר)

מסד-נתונים:

 • תוכנת Xerox® Device Agent יכולה להשתמש בשרת ה-SQL המלא של הארגון. במהלך ההתקנה אפשר לבחור במסד-נתונים שרץ על שרת של הארגון

 • SQL Server® Compact Edition

 • SQL Server® 2012 SP3

 • SQL Server® 2014 SP4

 • SQL Server® 2016

 • SQL Server® 2017

 • התוכנה כוללת את תכנית Microsoft SQL Server® Compact Edition.

מעבד: מעבד בתדר ‎1.7 GHz ומעלה

כונן אחסון: לפחות ‎380 MB של שטח אחסון פנוי, מתוכם ‎280 MB מיועדים לתוכנת Microsoft®.NET 3.5 framework, אם היא עדיין לא הותקנה במערכת.

רזולוציה מינימלית: 1024x768

Device Direct

אפליקציית Device Direct היא חלק מבקר הרשת של מכשיר Xerox שלך והיא זאת שאוספת את המידע ומעבירה אלינו על גבי האינטרנט.

יש לוודא שיש חיבור לאינטרנט

הערה: ייתכן שיהיה עליך להתחבר עם חשבון עם הרשאות מנהל מערכת כדי לוודא שאפליקציית Device Direct.

עבור מוצרי AltaLink®:

 1. יש לגשת אל ממשק הניהול של שרת הרשת המשובץ ולהתחבר כמנהל מערכת.

 2. בממשק הניהול של שרת הרשת המשובץ, עליך ללחוץ על Properties (מאפיינים)>General Setup (הגדרות כלליות).

 3. כעת יש ללחוץ על האפשרות Remote Services Setup (הגדרת שירותים מרחוק).

 4. כדי להתחבר לשירותים מרחוק, עליך ללחוץ על Enabled (הפעלה).

 5. כדי לאפשר למכשיר לבקש קובצי תוכנה מ-Xerox, יש למצוא את האפשרות Remote Software Download (הורדת תוכנה מרחוק) וללחוץ על Enabled (הפעלה).

 6. לסנכרון המכשיר עם שרתי השירותים מרחוק של Xerox, יש להגדיר לוח זמנים יומי לסנכרון המכשיר על ידי הזנת שעת הסנכרון הרצויה בשדה Time (שעה).

 7. כדי לוודא שיש תקשורת תקינה עם שרתי השירותים מרחוק של Xerox, יש ללחוץ על הלחצן Synchronize Now (סנכרן עכשיו). התוצאה תוצג על המסך.

 8. אם הרשת משתמשת בשרת פרוקסי HTTP, אפשר להגדיר או לעדכן את פרטי שרת הפרוקסי בלחיצה על הלחצן Edit (עריכה) שלצד האפשרות HTTP Proxy Server (שרת פרוקסי HTTP).

 9. לסיום, יש ללחוץ הלחצן Apply (החל)

עבור מוצרי VersaLink®‎:

 1. יש להתחבר לממשק הניהול של שרת הרשת המשובץ עם חשבון מנהל מערכת ואז ללחוץ על System (מערכת).

 2. בשלב הבא יש ללחוץ על Remote Services Upload (העלאה אל השירותים מרחוק).

 3. להפעלת האפשרות לשליחת מידע אל השירותים מרחוק, יש ללחוץ על הלחצן Enable (הפעלה).

 4. לשליחת מידע על מוצרים מתכלים שבמדפסת ופרטי חיוב, יש לחוץ על הלחצן Upload Now (שליחה עכשיו).

 5. לסנכרון המדפסת עם שרתי השירותים מרחוק של Xerox, באזור Schedule Upload (העלאה מתוזמנת), יש להבחור בשעה הרצויה לסנכרון המידע על המוצרים המתכלים ופרטי החיוב. השעה צריכה להיות בתבנית שעון 24 שעות. .

 6. לסיום, יש ללחוץ על OK (אישור).

עבור מוצרים אחרים:

 1. יש לפתוח דפדפן במחשב שמחובר לרשת הארגונית.

 2. הזן את הכתובת ה-IP של המדפסת בשדה‘הכתובת‘ ולסיום לחץ במקלדת על המקש Enter. יוצג דף התיאור וההתרעות של CentreWare Internet Services. לחץ על הכרטיסייה [Properties]. התחבר למערכת לפי הצורך באמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון מנהל המערכת.

 3. לחץ על [Configuration Overview] שבמדור מאפיינים שבצד ימין של הדף. יוצג חלון הגדרת התצורה

 4. מהו המצב של SMart eSolutions שמוצג באזור Connectivity and Printing (חיבור והדפסה)?

  • אם מוצגת ההודעה ’Fully Configured and Communicating with Xerox’ (הוגדר חיבור לשרתי Xerox והתקשורת תקינה), החיבור נוצר בהצלחה. סיימת. הכל תקין ואפשר לסגור את הדפדפן.

  • אם מוצגת ההודעה ’Communication Failure’ (אין תקשורת), עליך לבחור בדגם המכשיר מהרשימה הבאה כדי להמשיך להמשיך בתהליך הגדרת החיבור דרך אפליקציית Device Direct על ידי בחירת דגם המכשיר מהרשימה:

להוראות נספות להגדרת החיבור דרך אפליקציית Device Direct, יש להיעזר במדריך למשתמש של המוצר, במדריך למנהל מערכת או במאגר הידע של המוצר באתר support.xerox.com. כמו כן, אפשר להיעזר גם בקישורים הבאים.

חיפוש הוראות להגדרת אפליקציית Device Direct עבור המכשיר שלך:

WorkCentre®

שתף