• IDC MarketScape: Worldwide Contractual Print and Document Services Hardcopy 2018-2019 Vendor Assessment

IDC MarketScape: Worldwide Contractual Print and Document Services Hardcopy 2018-2019 Vendor Assessment

IDC MarketScape nimesi Xeroxin johtajaksi 2018-2019 IDCMarketScape-raportissaan WW for Contractual Print and Document Services

Lue IDC MarketScapen Xeroxia koskeva ote tekstistä ›

Xerox on ylpeä johtajan asemastaan IDC:n WW Contractual Print and Document Services Vendor Assessment -vertailussa. Raportissa mainitaan Xeroxin kyky toimittaa muutakin kuin tulostusratkaisuja tarjoamalla koko toimiston tulostusinfrastruktuurin päästä päähän -hallintaa.

  • "Xeroxin keskittyminen tietosuojaan ja digitaaliseen uudistukseen auttaa erottamaan sen kilpailijoista, ja se on kehittänyt yhden alan vankimmista tulostuksenhallintaratkaisujen ja palvelujen valikoimista."
  • "Xerox on määrittänyt alan johtavan tulostuksenhallintapalvelujen käytännön tarkoituksena tarjota IT-osastoille ja laitteiden käyttäjille tehokkaat ratkaisut, joilla voidaan maksimoida lisäarvo ja saavuttaa yrityksen tavoitteet."
  • "Xeroxin vahvuudet ovat sen globaalissa palvelujentoimitusmallissa, tulostuksenhallintapalvelujen monipuolisuudessa ja skaalattavuudessa sekä laskutusvaihtoehdoissa ja asiakas- ja kumppanuussuhteissa."

Tämä IDC MarketScapen raportti heijastaa Xeroxin pitkäaikaista asemaa markkinoilla sekä tapaamme mukautua asiakkaidemme tarpeisiin keskittymällä pilveen, analytiikkaan, digitaaliseen uudistukseen ja tietosuojaan liittyviin tärkeisiin markkinatrendeihin.

 

infographic chart of IDC MarketScape Worldwide Contractual Print and Document Services

IDC MarketScapen palveluntarjoaja-analyysimalli on suunniteltu antamaan yleiskuva ICT-palveluntarjoajien kilpailukyvystä tietyillä markkinoilla. Tutkimusmenetelmä käyttää tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin ja joka antaa tulokseksi kaavion kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. Valmiuspisteet mittaavat toimittajien tuotetta, aikaa tuotteen saamiseen markkinoille ja liiketoiminnan suorittamista lyhyellä tähtäimellä. Strategiapisteet mittaavat sitä, miten hyvin toimittajastrategiat vastaavat asiakkaiden vaatimuksia 3–5 vuoden ajanjaksolla. Ympyröiden koko edustaa toimittajien markkinaosuutta.

Lähde IDC MarketScape: Worldwide Contractual Print and Document Services Hardcopy 2018–2019 Vendor Assessment, by Robert Palmer and Allison Correia, December, 2018, IDC #US44387318

Pyydä lisätietoja, jos haluat tietää, miten Xerox Managed Print Services voi auttaa sinua.