Tuotannon hajautus 3D-tulostuksella

Entä jos voisimme siirtää 3D-tulostuksen laboratoriosta tuotanto-osastolle? Lisäävän valmistuksen innovaatio etenee nopeasti ja mahdollistaa monimutkaisten osien tuottamisen tavoilla, jotka eivät onnistu perinteisellä tuotannolla.

Xerox etsii jatkuvasti uusia tapoja toimittaa asiakkaillemme enemmän lisäarvoa. Hyödynnämme digitaalisen tulostuksen kokemustamme ja asiantuntemustamme polymeerin ja metallin 3D-tulostusteknologioissa ja tuomme markkinoille uusia laitteita, materiaaleja, palveluja ja suunnittelutyökaluja.

Tulokset? Monimutkaiset osat toimitetaan asiakkaille nopeammin. Tulos paranee hyödyntämällä ainutlaatuisia materiaaleja. Kustannukset alenevat. Tuotantomäärät, osien ominaisuudet ja tukirakenteet optimoidaan edistyneillä suunnittelutyökaluilla.

3D-tulostus on valmiina uudistamaan tuotantoteollisuuden. Me olemme valmiina johtamaan tätä rynnäkköä.

Liquid metal printing

Liquid Metal 3D -tulostus

Lisäävä tuotteiden valmistus on nykypäivänä osoittautunut teknologiaksi, joka voi muuttaa tuotantoympäristön lopullisesti. Metallisten tuotteiden valmistuksessa monet vaihtoehdot ovat kuitenkin puutteellisia taloudellisuuden ja teknisten ominaisuuksien osalta, joita tarvitaan suuren mittakaavan käyttöön.

Autoteollisuuden, lentoliikenteen ja muiden teollisuudenalojen johtajat pyrkivät löytämään tuotantoteknologian, joka ratkaisee tämän ongelman. Digitaalisen tuotantotulostuksen johtajana ja 3D-alan teknologian toimittajana yli 30 vuoden ajan Xerox Liquid Metal Additive Manufacturing toimittaa ensiluokkaisia 3D-ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat vähentää kustannuksia sekä lyhentää kehityssyklejä ja jälkikäsittelyaikoja.

Multi-Nozzle Extrusion Technology

Monisuuttiminen pursotustekniikka

Xeroxin monisuuttiminen pursotus on 3D-tulostustekniikka, jonka avulla pursotusmateriaalit voidaan tulostaa nopeammin, entistä vahvempina ja säilyttäen osien pintalaadun. Tämä yksinkertainen malli käyttää suutinsarjaa – mitä enemmän suuttimia, sitä suurempi nopeus – joka voidaan kytkeä päälle ja pois päältä tulostuksen aikana tulosteen alku- ja loppusijainnin säätämiseksi. Lisäksi tekniikassa voidaan käyttää suurempia suuttimia nopeuden lisäämiseksi entisestään.

Advanced material solutions for 3D printing

Advanced Material Solutions

Viimeisten vuosikymmenien aikana tuotteiden valmistuksessa on laajalti käytetty polymeerimateriaaleja prototyyppeihin ja mallinnukseen. On kuitenkin olemassa kasvava tarve materiaaleista, jotka vastaavat tuotanto-osien vaatimuksia ja takaavat koneiden ja osien luotettavuuden edellyttämän yhdenmukaisuuden. Hyödyntäen taustaamme ja asiantuntemustamme digitaalisessa tuotantotulostuksessa käytettävien jauheiden suunnittelussa ja valmistuksessa Xeroxin Advanced Material Solutions 3D-tulostukseen tarjoaa joukon uusia polymeerimateriaaleja, jotka ovat luotettavia ja jotka on suunniteltu tuotantomäärittelyjä silmällä pitäen.

3D printing software

3D-suunnittelun optimointiohjelmisto

Lisätuotteiden valmistus on uudistamassa tapaa, jolla suunnittelemme, räätälöimme ja valmistamme tuotanto-osia. Suunniteltuja kohteita on kuitenkin usein vaikea valmistaa. Monista osista saattaa puuttua tärkeitä suunnitteluominaisuuksia tai ne ovat viallisia. Näitä virheitä on vaikea ennakoida.

Johtava teknologiaratkaisujen toimittaja Xerox on kehittämässä uuden sukupolven ohjelmistotyökaluja ja digitaalisia työnkulkuja, jotka tuovat samat tehokkuus- ja ennakoitavuustasot 3D-tulostukseen. Tämä mahdollistaa paremmat suunnitelmat, jotka täyttävät ihmisten asiantuntemuksenkin ylittävät toimintavaatimukset. Se pystyy ennakoimaan valmistusvirheet ja ehdottamaan suunnitelmiin tai prosesseihin tehtäviä muutoksia, joten suunnittelijat pystyvät korjaamaan ongelmat nopeasti ja edullisesti.