Suoramarkkinointi

Jos markkinointitoimien perimmäinen tavoite on motivoida toimintaa, painettu suoramainonta on alan mittapuu.

Painotekniikoiden, työnkulun automaation ja yksilöinnin innovaatiot käyttävät suoramainontaa apuna saadakseen relevantimpaa, yksilöityä viestintää, joka tuottaa tuloja ja tuottoja sijoitukselle.

Oivalluksia

Direct Mail’s Incredible Resurgence
Suoramainonnan uskomaton paluu

Kuluttajat saavat valtavasti digitaalisia viestejä joka päivä. Auta asiakkaitasi herättämään huomiota painetulla suoramainonnalla, joka tuottaa tuloksia.
Hanki e-kirja

Can Inkjet Do Direct Mail
Sopiiko mustesuihku suoramainontaan?

Yleensä uskotaan, ettei mustesuihku pysty saavuttamaan suoramainonnassa tarvittavaa kuvanlaatua. Totta vai tarua?
Lue blogi

1:1 Loyalty Campaign Drives 303% ROI
1:1 Asiakasuskollisuuskampanja antaa 303 %:n tuoton investoinnille

Lue, kuinka Clinique käytti suoramainontakampanjaa asiakkaiden pysyvyyden ja huippuasiakkaiden uskollisuuden lisäämiseen
Lue tapausesimerkki