Kemikaalien käytön hallinta

Xerox on jo pitkään tehnyt työtä vähentääkseen haitallisten aineiden käyttöä tuotteissaan. Tähän tavoitteeseen päästäksemme sovellamme tiukkoja sisäisiä standardeja ja vaadimme toimittajiamme noudattamaan Xeroxin tuotteissa, varaosissa ja tarvikkeissa käytettyjen kemikaalien käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asiakirja nimeltä EHS&S 1001: Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability Supplier Requirements: Chemical Bans/Restrictions and Part Marking sisältää vaatimukset, jotka koskevat elektronisissa tuotteissa käytettävien osien ja materiaalien säännöstenmukaisuutta, kemiallisten aineiden käyttökieltoja ja -rajoituksia ja osien merkintää. Asiakirja EHS&S 710: Packaging sisältää Xeroxin toimittajien tai Xeroxin toimipaikkojen mihin tahansa tuotantolaitokseen, jakelukeskukseen tai asiakaskohteeseen lähettämien tuotteiden, osien tai materiaalien pakkauksia koskevat ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset. Xerox edellyttää kaikilta toimittajiltaan, että he täyttävät nämä vaatimukset.

Xerox myös valvoo tiukasti kulutustarvikkeidensa (väriaineet, paperi) kemikaalisisältöä.

Linkkejä:

EHS 1001: vaatimustenmukaisuuslomakkeet (XLS, 320 Kt)
Toimittajavaatimukset: EHS 1001: kemiallisten aineiden käyttökiellot ja -rajoitukset sekä osien merkintä (PDF, 575 Kt)
Xerox-toimittajat: rekisteröintilomake EHS 1001 -lomakkeiden lähettämisestä sähköisesti (XLS, 25 Kt)
Toimittajavaatimukset: EHS&S 710: pakkaukset (PDF, 2 Mt)
Supplier Packaging Template: EHS710. (XLS, 120 KB)
Direktiivi 2006/66/EY (PDF, 267 Kt)
EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2018 (PDF, 166 KB)
EPEAT 4722 Public Disclosure of Supply Chain Toxins 2017 (PDF, 30 Kt)

Euroopan unionin direktiivi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta (RoHS)

Kaikki Xerox-tuotteet täyttävät EU:n direktiivin 2002/95/EY ja sen revision 2011/65/EU vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Xerox ja RoHS-vaatimustenmukaisuus (PDF, 110 Kt)

Euroopan unionin REACH-asetus

Säännös 1907/2006/EU kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) pyrkii määrittämään puitteet, joilla evaluoidaan kemikaalien vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen, sekä arvioidaan, pitäisikö potentiaalisesti vaarallisimmat kemikaalit asettaa lupamenettelyn tai kiellon alaisiksi. Xerox aikoo täyttää täysin kaikki REACH-vaatimukset sitä mukaa kuin säännökset astuvat voimaan.

Xerox ja REACH-vaatimustenmukaisuus (PDF, 40 Kt)

Share: