Ekotarra- ja tuoterekisteriohjelmat

Xeroxin ympäristötuoteluettelo (PDF, 45 kt)
Monet Xerox-laitteet täyttävät tai ylittävät maailmalla yleisimmin tunnustettujen toimistolaitteiden eko-ohjelmien vaatimukset – kansainvälisen ENERGY STAR®, UL:n EcoLogo-ekotarrojen ja Saksan Blue Angel -sertifikaatioiden vaatimukset. Xeroxin ekomerkityissä tuotteissa on otettu ympäristötekijät huomioon tinkimättä suorituskyvystä, laadusta ja luotettavuudesta. Näiden laitteiden energiaa ja paperia säästävät toiminnot tuovat työympäristöön etuja, tehokkuutta ja joustavuutta. 

EPEAT®-ympäristöarviointirekisteri elektronisille tuotteille

EPEAT® on kattava ympäristöarviointijärjestelmä, joka tunnistaa tietyt ympäristökriteerit täyttävät elektroniset laitteet yhdistämällä kattavat kriteerit muotoilulle, tuotannolle, energiankäytölle ja kierrätykselle ja verifioimalla jatkuvasti valmistajien väitteitä. EPEAT-järjestelmää suunniteltaessa käytettiin ostajien panosta, jotta saatiin ostajille tarkoitettu ympäristöarviointityökalu. Tietoja ohjelmasta ja tällä hetkellä rekisteröidyistä tuotteista on osoitteessa: www.epeat.net

Vuoden 2013 alkupuolella elektronisten tuotteiden EPEAT®-rekisteriä laajennettiin käsittämään myös kuvankäsittelylaitteet. Xeroxilla oli ensimmäisten joukossa EPEAT-rekisteröityjä tuotteita ohjelman käynnistyspäivänä, ja se lisää jatkuvasti uusia tuotteita rekisteriin.

Kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma

Energiatehokkaita toimistolaitteita koskevan ENERGY STAR -ohjelman käynnisti vuonna 1993 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA). Xerox oli mukana perustajajäsenenä. Ohjelman vaatimukset tulevat entistä haasteellisimmiksi muutaman vuoden välein. Lisätietoja on verkko-osoitteessa www.energystar.gov

ENERGY STAR Version 2.0 tuli voimaan 1.1.2014: Kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma kiristi ENERGY STAR -vaatimuksia uudelleen asiakkaan ja ympäristön saamien etujen lisäämiseksi. ENERGY STAR Version 2.0 -tuotteet mitataan tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) vaatimusten valossa. Kaksipuolistulostus, varoitus- ja ohjetarrat ja dokumentaatio kuuluvat myös vaatimuksiin.

UL:n EcoLogo-ohjelma

EcoLogo-ohjelma auttaa kuluttajia tunnistamaan ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut. EcoLogo-luokiteltujen toimistolaitteiden on täytettävä materiaalien kierrätystä, energiatehokkuutta ja päästöjä koskevat vaatimukset. Xeroxilla on ollut EcoLogo-luokiteltuja tuotteita jo vuodesta 1996.

Blue Angel -sertifikaatio

Saksassa käytössä oleva Blue Angel oli maailman ensimmäinen tuotteita ja palveluja koskeva ympäristötarra. Vuodesta 1978 lähtien se on auttanut edistämään ekologista tietoisuutta ja ohjaamaan kuluttajia ekologisesti parhaiden tuotteiden valinnassa. Blue Angel -sertifikaation saaminen edellyttää, että laitteet täyttävät tiukat päästöjä, materiaalien valintaa, kierrätettävää rakennetta ja energiankulutusta koskevat vaatimukset.