Kağıt Kaynak Edinimi ve Tedarikçiler için Gereklilikler

Biyolojik çeşitliliği ve dünyadaki ormanları koruma bakımından yaptığımız taahhüde uygun olarak, Xerox, Xerox'a yeniden satmak üzere kağıt tedarik eden şirketler için 2003 yılında çevre sağlığı ve güvenlik gereklilikleri yayınlamıştır. Dünyadaki en büyük kağıt markalarından biri olarak, ormanların yönetiminde üzerimize ne gibi sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Kağıt tedarikçilerimiz arasında sürdürülebilir orman yönetimi uygulaması sağlamak Xerox'un çevre koruma taahhüdünün önemli bir bileşenidir.

Kağıt Kaynak Ediniminde Xerox'un Konumu

2000 yılında, Xerox kağıt kaynak edinimi bakımından aşağıdaki konumu benimsemiştir: Xerox, kağıt kaynağını kendi işlemlerinde ve tedarikçilerinin işlemlerinde çevre sağlığı ve güvenlik (EH&S) uygulamaları ve sürdürülebilir orman yönetimi bakımından taahhüdde bulunmuş şirketlerden alır. Amacımız ormanlardaki ekosistemlerin sağlığını ve bütünlüğünü korumak, biyolojik çeşitliliği ve toprak ve su kaynaklarını muhafaza etmek, ekolojik ve kültürel bakımdan önemli ormanlık alanlara dikkat etmek ve sürdürülebilir verim sağlamaktır. Şirketler, çalıştıkları tüm ülkelerde geçerli tüm EH&S yönetmelik gerekliliklerine uygun olacakları taahhüdünde bulunmalıdır.

Tedarikçiler için Gereklilikler

Kağıt kaynak ediniminde konumumuzu desteklemek üzere, Xerox yeniden satmak üzere Xerox'a kağıt tedarik eden şirketler için bir dizi Çevre, Sağlık ve Güvenlik gereklilikleri belirlemiştir. Kağıt yapımından orman yönetimine ve bitmiş ürünlerin üretimine kadar kağıt yapımındaki tüm hususları içeren bu gereklilikler kağıt tedarikçilerimizi nitelendirmek üzere varolan işlemlerimize eklenmiştir. Dünya çapındaki tüm Xerox kağıt tedarikçileri Xerox'la iş yapabilmek için bu gereklilikleri karşılamalıdır ve uyumlu olduklarını doğrulamak için her yıl ayrıntılı bir dokümantasyon göndermelidir.
Gerekliliklerin ana maddeleri aşağıdakileri içermektedir:

  • Orman kullanım maddelerini ve yasal ağaç hasadını yöneten yönetmelikleri de içeren geçerli tüm Çevre Sağlığı ve Güvenlik yönetmeliği gerekliliklerine uygunluk bakımından taahhüdde bulunmak.
  • Etkili bir öğütme çevre yönetim sistemi ve yukarıdaki çevre performansında sürekli bir gelişme sağlama ve yönetmelik gerekliliklerini aşma hedefi.
  • Tedarikçinin sahip olduğu veya orman çalışmaları ile yönetilen bağımsız üçüncü taraf sertifikasının Xerox tarafından kabul edilen sürdürülebilir orman yönetimi standardına uygun olması.*

Bir tedarik süreci aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Yasal yoldan hasat edilmemiş ağaç ham maddelerinin Xerox kağıtlarında bulunmamasını sağlama.
  • Xerox tarafından kabul edilen sürdürülebilir orman yönetim standardı tarafından onaylanmadığı takdirde, ekolojik ve kültürel öneme sahip ormanlık alanlardan elde edilen ağaç ham maddesinin hariç tutulmasını sağlama.
  • Tüm ağaç ham madde tedarikçilerini sürdürülebilir orman yönetimini uygulamaya teşvik etme.
  • Xerox kağıtlarının işlenmesinde ve içeriğinde klorin elementinin hariç tutulması da dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin kullanımına sıkı sınırlar koyma.

Kağıt tedarikçilerimizin Xerox gerekliliklerini karşılarken en çok zorlanacakları hususun ekolojik ve kültürel öneme sahip ormanlık alanları koruma olacağını biliyoruz. Xerox, koruma gerektiren ormanlık alanları tanımlamak ve tedarikçilerin kendi ormanlarında ve üçüncü taraflardan elde ettikleri ağaç hammaddesi tedarik kaynağında bu gibi alanları belirlemeleri için pek çok ilgili kurumun harcadığı çabaları desteklemektedir. Xerox, kağıt tedarikçilerinden kendi sürdürülebilir orman yönetim çabalarının bir parçası olarak bu kaynaklardan yararlanmalarını istemektedir.

 

 

 

*Xerox, performans temelli hükümlerinin orman ekosistem sağlığını korumak, biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek, toprak ve su kaynaklarını temiz tutmak, ekolojik ve kültürel öneme sahip alanları korumak ve sürdürülebilir verim sağlamak şeklinde belirlenen bir dizi sürdürülebilir orman yönetim standardının Xerox gerekliliklerine uygun olduğunu düşünmektedir. Tedarikçilerimize Orman Yönetim Konseyi standardıyla veya bu hükümleri içeren başka standartlarla (Kanada Standartlar Kurumu ve Pan-Avrupa Orman Sertifika Konseyi) bir sertifika sunuyoruz.