Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Boss's Day Cards

October 16th is your chance to acknowledge your boss or manager for a job well done. Show your appreciation by customising and printing out one of these unique Boss's Day cards.

Gee, You're Great

Black and white photo of two men in an office - one has a thought bubble that says "Gee, you're great"

The Greatest Boss

Black and white photo of a woman in an office on the phone, labeled "To the greatest boss..."

Never Leaving Us Hanging

Panda in a tree, with the text "Thanks for never leaving us hanging"

Retro

Our Leader

Looking for More?

View all Templates

Επικοινωνήστε μαζί μας

Shop Xerox® Supplies

Get Xerox performance and reliability with toner cartridges formulated to provide the best image quality.

Genuine Xerox® Supplies

Genuine Xerox supplies and consumables are specially formulated to provide the best image quality and most reliable printing.

See supplies

Δικτύωση