Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Two men looking at a computer screen

Three tips to make printing more secure

For most people, keeping PCs and laptops secure is routine. We scan for viruses, maintain anti-virus software, and don’t open random emails. But what about the vulnerabilities that can affect our printers and multifunction printers (MFPs)?

To keep data confidential when printing, scanning and sharing, it’s key to take a number of preventative steps. Some relate to the printer’s specification, some with the settings we choose, and others with our own printing habits.

Security at the heart of a printer

As data flows in and out of a printer – whether hard-wired or not – it should be secured by several encryption protocols. Typically, these include Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) and Internet Protocol Security (IPSec). If your printer is networked, data encryption, digital certificates and network authentication protect your data from unauthorized remote access. Your system administrator will also have access to additional options such as removable hard drives.

Your Xerox printer already features the most advanced, industry standard encryption. But more can be done by using additional settings and features. For instance, you can restrict scanning or access to customer data, by user and by function. This allows control of who is authorized to have appropriate levels of access when they are logged on or authenticated. See below:

Xerox Overwrite settings
Xerox Overwrite settings

You can also set your printer to electronically ‘shred’ information stored on the hard disk as part of its routine processing. For example, if you have printed a confidential document, you can set a printer’s Image Overwrite function to delete this data automatically, on-demand or, on some machines, when scheduled – see screenshot below:

Xerox Disk Overwrite settings

Take control

Even with these security features built into your printer, information can still fall into the wrong hands. For example, you might print a sensitive document but be called into a meeting, leaving confidential data sitting in the printer tray. Xerox Secure Print is a feature that allows you to assign a password or PIN to the document when you send it to print. The job is stored in the printer’s encrypted memory and held in a queue until you walk up to the printer, enter the password and release it to print. Watch the video:

Xerox® VersaLink® C405 Color Multifunction Printer Secure Print YouTube βίντεο

Configuration reports – be prepared

It’s a good idea to print a configuration report and keep it in a safe place. Sometimes referred to as a settings report, it lists all the details of your printer’s settings, the version numbers of the software and firmware, as well as the printer’s IP address. This is useful when troubleshooting issues and you’ll need it if you want to set up remote monitoring of your toner levels. To print a configuration report, visit the Support Page for your printer and enter ‘print configuration report’ in the search bar.

Some printers will print the configuration report on startup. This may not be ideal for all office set ups and you can disable this feature on the machine itself using the User Interface touchscreen. Instructions on how to do this are available of the Support Page for your printer. Search for ‘configuration on startup’.

Learn more on the Xerox YouTube channel

If you prefer to watch rather than read, explore the many features of your printer on the Xerox Support YouTube Channel. There are tutorials demonstrating core features of our most popular models. Watch one video at a time or view an entire playlist. You’ll quickly be able to find the answers you want, whether it’s a pressing question or you want to find ways to make your printing more secure.

Busy office with a Xerox VersaLink C505 MFP

Xerox Small and Medium Business Solutions & Services

Find small business solutions for printing and printer management, insights into solving workflow and printing efficiency for small and medium businesses.

Σχετικά Άρθρα

 • Man sitting at desk on laptop.

  Μελέτη περίπτωσης Bell Law

  Ανακαλύψτε πώς μια κορυφαία εταιρεία εργατικού δικαίου ξεπέρασε τις δυσκολίες των διαδικασιών επεξεργασίας και κοινής χρήσης εγγράφων με τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει το Xerox® Workflow Central.

 • Students working at a table

  Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός καινοτομεί στην εκμάθηση, κάνοντας το περιεχόμενο πιο προσβάσιμο.

  Το εκπαιδευτικό προσωπικό του CRC Formation χρησιμοποιεί το Xerox® Workflow Central για να προσφέρει στους σπουδαστές νέους τρόπους μάθησης.

 • Woman looking at phone, with security overlay

  3 Essentials to Cybersecurity - Part 2

  Discover how Xerox technologies can help to secure your printer and data.

 • Woman working at desk on her computer in her house with child on her lap.

  Make hybrid work, work

  See some of Xerox's top tips for making hybrid work, work for both small and medium businesses.

 • people working in office

  Create a more sustainable office

  Discover how Xerox enables more eco-friendly printing and sustainable strategies for businesses. Green solutions, recycling, and more.

 • Hands typing on keyboard with app overlay

  3 Essentials to Cybersecurity - Part 1

  Discover how Xerox technologies can help to secure your printer and data.

Δικτύωση