Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Two men looking at a computer screen

Three tips to make printing more secure

For most people, keeping PCs and laptops secure is routine. We scan for viruses, maintain anti-virus software, and don’t open random emails. But what about the vulnerabilities that can affect our printers and multifunction printers (MFPs)?

To keep data confidential when printing, scanning and sharing, it’s key to take a number of preventative steps. Some relate to the printer’s specification, some with the settings we choose, and others with our own printing habits.

Security at the heart of a printer

As data flows in and out of a printer – whether hard-wired or not – it should be secured by several encryption protocols. Typically, these include Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) and Internet Protocol Security (IPSec). If your printer is networked, data encryption, digital certificates and network authentication protect your data from unauthorized remote access. Your system administrator will also have access to additional options such as removable hard drives.

Your Xerox printer already features the most advanced, industry standard encryption. But more can be done by using additional settings and features. For instance, you can restrict scanning or access to customer data, by user and by function. This allows control of who is authorized to have appropriate levels of access when they are logged on or authenticated. See below:

Xerox Overwrite settings
Xerox Overwrite settings

You can also set your printer to electronically ‘shred’ information stored on the hard disk as part of its routine processing. For example, if you have printed a confidential document, you can set a printer’s Image Overwrite function to delete this data automatically, on-demand or, on some machines, when scheduled – see screenshot below:

Xerox Disk Overwrite settings

Take control

Even with these security features built into your printer, information can still fall into the wrong hands. For example, you might print a sensitive document but be called into a meeting, leaving confidential data sitting in the printer tray. Xerox Secure Print is a feature that allows you to assign a password or PIN to the document when you send it to print. The job is stored in the printer’s encrypted memory and held in a queue until you walk up to the printer, enter the password and release it to print. Watch the video:

Xerox® VersaLink® C405 Color Multifunction Printer Secure Print YouTube βίντεο

Configuration reports – be prepared

It’s a good idea to print a configuration report and keep it in a safe place. Sometimes referred to as a settings report, it lists all the details of your printer’s settings, the version numbers of the software and firmware, as well as the printer’s IP address. This is useful when troubleshooting issues and you’ll need it if you want to set up remote monitoring of your toner levels. To print a configuration report, visit the Support Page for your printer and enter ‘print configuration report’ in the search bar.

Some printers will print the configuration report on startup. This may not be ideal for all office set ups and you can disable this feature on the machine itself using the User Interface touchscreen. Instructions on how to do this are available of the Support Page for your printer. Search for ‘configuration on startup’.

Learn more on the Xerox YouTube channel

If you prefer to watch rather than read, explore the many features of your printer on the Xerox Support YouTube Channel. There are tutorials demonstrating core features of our most popular models. Watch one video at a time or view an entire playlist. You’ll quickly be able to find the answers you want, whether it’s a pressing question or you want to find ways to make your printing more secure.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Busy office with a Xerox VersaLink C505 MFP

Xerox Small and Medium Business Solutions & Services

Βρείτε προϊόντα γραφείου και πληροφορίες μικρών επιχειρήσεων από την Xerox για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχετικά Άρθρα

 • Teacher sitting at a desk with a laptop

  Εκσυγχρονισμός της επικοινωνίας σε σχολείο - Μελέτη περίπτωσης

  Δείτε πώς μια διεύθυνση εκπαίδευσης στην Καλιφόρνια εκσυγχρόνισε το σύστημα επικοινωνίας, με το Xerox Workflow Central και μια βιβλιοθήκη με ροή εργασιών ενός ή πολλαπλών βημάτων μέσω cloud για μετάφραση, μετατροπή σε ήχο, απαλοιφή και σύνοψη.

 • Hands typing on a laptop with digital symbols and specks of light floating above

  How to free up your time to make a more efficient workday

  We’ve pulled together some of the best tips we’ve learned from various small business owners through the years.

 • Woman holding blue toner cartridge

  Why cheap toner is a false economy

  Don’t be fooled by its price tag

 • Xerox Workflow Central Platform on a tablet screen

  Five signs that it’s time to replace your printer

  When do you need a new printer? Here are five signs that it’s time to replace your printer.

 • Woman changing Xerox printer toner

  How to Check Your Printer Toner Level – 5 Easy Ways

  Running out of toner slows down productivity for the whole office. Here are 5 simple methods to check the toner level on your Xerox printer.

 • Man standing in a server room.

  How Our IT Services Transform with Today's Workplace - Xerox

  Learn how Xerox provides innovative IT services that help small & medium-sized businesses solve challenges & stay competitive in an always-changing market.

Δικτύωση