Υγειονομικό Δίκτυο των Δέκα Μεγαλύτερων Φορέων των ΗΠΑ

Υγειονομικό Δίκτυο των Δέκα Μεγαλύτερων Φορέων των ΗΠΑ

Ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ μείωσε τα κόστη ελαττώνοντας τις εξωτερικές εκτυπώσεις κατά 80% και απλοποιώντας τη διαχείριση των φορμών. Επίσης, αύξησε την παραγωγικότητα αναβαθμίζοντας τις συσκευές εξόδου με δυνατότητες όπως η σάρωση σε email.

View the Top Ten U.S. Health Network case study