Κολλέγιο Stonehill

Κολλέγιο Stonehill

Το Κολλέγιο Stonehill, ένα τετραετές Καθολικό κολλέγιο στο Easton, Mass., αύξησε την αποδοτικότητα και μείωσε τα κόστη με 65 δικτυακές πολυλειτουργικές συσκευές που υποστήριζαν την πλατφόρμα UNIX της σχολής, λειτουργία σάρωσης σε email, μια πύλη web για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εργασίας και ένα διαχειριζόμενο κατάστημα εκτύπωσης Xerox.

View the Stonehill College case study