• SNT Deutschland
SNT Deutschland

SNT Deutschland

Ένας από τους πέντε μεγαλύτερους προμηθευτές τηλεφωνικών κέντρων στην Γερμανία, η SNT Deutschland AG χρειαζόταν να αυτοματοποιήσει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες στο κέντρο αλληλογραφίας με τους πελάτες. Υλοποίησαν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης επαφών για το χειρισμό της διανομής και επεξεργασίας της αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα βελτιωμένο χρόνο απόκρισης και 65% αύξηση στην παραγωγικότητα.

View the SNT Deutschland case study

Share: