Owens Corning

Owens Corning

Η Owens Corning, ένας κορυφαίος διεθνής παραγωγός δομικών υλικών, βελτιστοποίησε τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας εγγράφων της για να βελτιώσει τα επίπεδα των υπηρεσιών εκπλήρωσης, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά τα κόστη.

View the complete story in videos:
Owens Corning Short Videos

View the Owens Corning case study