Ασφάλεια και ενσωμάτωση

Αφού βελτιστοποιήσουμε το περιβάλλον εκτυπώσεων της επιχείρησής σας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα στοιχεία συνδέονται με το περιβάλλον πληροφορικής σας με ασφαλή και συμβατό τρόπο. Αυτό το δεύτερο στάδιο ονομάζεται «Ασφάλεια και ενσωμάτωση».

Η προσέγγισή μας ενσωματώνεται στο υπάρχον περιβάλλον πληροφορικής και το δίκτυό σας με ελάχιστη διακοπή, οπότε οι Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (MPS) γίνονται μέρος της επιχείρησής σας.

Ενσωματώνοντας τις υπηρεσίες MPS με το δίκτυο πληροφορικής μπορείτε να αυξήσετε την αξία του οργανισμού σας μέσω σαφούς διάκρισης της υπευθυνότητας και ενός μόνο σημείου επικοινωνίας. Επίσης, μετατρέπετε τις συσκευές σας σε πραγματικούς πόρους πληροφορικής, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας.

Σήμερα η απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά τον έλεγχο ταυτότητας, την κρυπτογράφηση και την προστασία από ιούς. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς όπως η Cisco και η McAfee, που εφαρμόζουν τα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς.

Η Xerox διαθέτει τα εφόδια και τη δύναμη να υποστηρίξει την ενσωμάτωση και την ασφάλεια των εγγράφων σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η δυνατότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Προστασία των επιχειρηματικών ιδεών και πληροφοριών.

Η Xerox παρέχει ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των λειτουργιών ασφάλειας και ελέγχου στην υπάρχουσα υποδομή εκτυπώσεων και πληροφορικής.

Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε - αρκεί να χρησιμοποιούν μια ενεργοποιημένη συσκευή δικτύου, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή, η οποία πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις, π.χ. των κανονισμών HIPAA ή Sarbanes Oxley.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση και τις συσκευές, να ορίζετε κανόνες εκτύπωσης, να εφαρμόζετε αυστηρά μέτρα ασφάλειας, να παρακολουθείτε και να κατανέμετε το κόστος και να περιορίζετε σημαντικά τα απόβλητα.

Κι όλα αυτά στην κλίμακα, με την ταχύτητα και με το επίπεδο ασφάλειας που χρειάζεται η επιχείρησή σας σήμερα και στο μέλλον.

Βασικά εργαλεία ασφάλειας και ενσωμάτωσης:

Share: