• Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου Xerox

Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου Xerox®

Οι Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου της Xerox συνδυάζουν τη διαχείριση εγγράφων και τη ροή εργασιών με συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας εγγράφων.

Επιτρέπουν τη συγκέντρωση, αποθήκευση, κοινή χρήση και μετατροπή έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων από το διαδίκτυο, εφαρμογές υπολογιστή, tablet, smartphone και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP).

Οι οργανισμοί κάθε μεγέθους μπορούν να μειώσουν το κόστος και το χρόνο που αφιερώνουν στη διαχείριση εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων, να ενισχύσουν την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα των διαδικασιών εργασίας, και να αυξήσουν τη συμμόρφωση και την ασφάλεια των εγγράφων για όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Οι MFP της Xerox χρησιμοποιούν το ConnectKey για την αποκεντρωμένη σάρωση αρχείων. Με ενσωματωμένη λειτουργία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), διευκολύνουν την ψηφιοποίηση. Κινητή πρόσβαση και επεξεργασία προσφέρεται μέσω συσκευών με λειτουργικό σύστημα iOS και Android.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Share: