Υπηρεσία ανάλυσης εγγράφων Xerox®

Η Υπηρεσία ανάλυσης εγγράφων της Xerox μπορεί να σας βοηθήσει:
  • Να κατανοήσετε το πώς, το πού και το γιατί χρησιμοποιούνται τα έγγραφα.
  • Να αναζητήσετε πόρους παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.
  • Να βρείτε εναλλακτικές λύσεις ως προς τη χειροκίνητη συλλογή δεδομένων.
  • Να μειώσετε τις απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης δεδομένων και το σχετικό κόστος.

Η Υπηρεσία ανάλυσης εγγράφων της Xerox παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και την αποτελεσματικότητα μέσω ψηφιοποίησης, βελτιστοποίησης της ροής εργασιών και αποκεντρωμένης πρόσβασης.

Αυτή η υπηρεσία βρίσκει τρόπους να κάνει την υποδομή των εγγράφων πιο παραγωγική εφαρμόζοντας αποτελεσματικές διαδικασίες και μειώνοντας τις απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης και το σχετικό κόστος.

Περιλαμβάνει τυπικά δεδομένα Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (MPS), λεπτομέρειες εργασιών εκτύπωσης, ελέγχους αρχειοθετημένου και μη αρχειοθετημένου χαρτιού, και ερωτηματολόγια πελατών.

Τα δεδομένα MPS εντοπίζουν τις διαδικασίες με μεγάλη κατανάλωση χαρτιού γρηγορότερα και ακριβέστερα σε σύγκριση με τις συμβατικές συμβουλευτικές μεθόδους. Τα ποιοτικά δεδομένα υποδεικνύουν το λόγο εκτύπωσης και αποθήκευσης των εγγράφων.

Με καινοτόμα, κατοχυρωμένα εργαλεία Xerox, ανάλυση, οπτικοποίηση και σχεδίαση σχηματίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα. Περιεκτικές αναφορές μετατρέπουν τα ανεπεξέργαστα δεδομένα σε βήματα με δυνατότητα επεξεργασίας.

Infographic of workflow for Xerox Document Analytics Service

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία - Προβολή του φυλλαδίου «Υπηρεσία ανάλυσης εγγράφων» (PDF, 584 KB)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Share: