Δημόσια Σχολεία Lincoln

Δημόσια Σχολεία Lincoln

Τα Δημόσια Σχολεία Lincoln, η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στη Nebraska, συνεργάστηκε στενά με τη Xerox για να υλοποιήσει μια λύση χαμηλού κόστους, που συμπεριέλαβε νέους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές, υπηρεσίες εγγράφων διαχειριζόμενες από τη Xerox, ένα ενιαίο κέντρο εκτυπώσεων παραγωγής και διαχείριση περιεχομένου βάσει DocuShare.

View the Lincoln Public School District case study