Ηγετική Τράπεζα του Καναδά

Ηγετική Τράπεζα του Καναδά

Μία από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες του Καναδά άλλαξε την προσέγγισή της στη διαχείριση αρχείων, επιτάχυνε την επεξεργασία χωρίς τη χρήση χαρτιού και μείωσε τα κόστη πάνω από 20%.

View the Leading Canadian Bank case study