Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση

Κατά την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της εκτύπωσης, χρησιμοποιούμε τα καλύτερά μας εργαλεία και διεργασίες για να δημιουργήσουμε μια βάση για τις τρέχουσες δαπάνες σας. Μετά, σχεδιάζουμε μια λύση που μειώνει τα έξοδα και υποστηρίζει τους στόχους παράδοσης υπηρεσιών σας. Η σουίτα μας με εργαλεία αξιολόγησης που βασίζονται στο Lean Six Sigma παρέχει τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζεστε για να αναλάβετε δράση.

Αξία για εσάς

Εξοικονόμηση

Πόσο πραγματικά στοιχίζει η εκτύπωση και ταχυδρόμηση στον οργανισμό σας – περιλαμβάνοντας τόσο τα ορατά όσο και τα κρυφά έξοδα; Θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τις σπατάλες και να τις μειώσετε. Ξεκινάμε με μια αξιολόγηση της εκτύπωσης για να αναγνωρίσουμε τον εξοπλισμό που υπο-χρησιμοποιείται, τα συνολικά έξοδα ιδιοκτησίας και τον πιο αποδοτικό τρόπο για την παραγωγή των εγγράφων. 

Για το Baptist St. Anthony's, αυτό σήμαινε τη μείωση των εξόδων εξωτερικής εκτύπωσης κατά 90% και την εξοικονόμηση περισσότερων από $300.000 ετησίως με τη βοήθεια ενός κέντρου εγγράφων παγκόσμιας αναγνώρισης. 
Προβολή μελέτης περίπτωσης Baptist St. Anthony's 

Αποδοτική παράδοση υπηρεσιών

Εκσυγχρονίστε τη ροή εγγράφων στη διεργασία παραγωγής – εντός της εταιρείας ή αλλού – μέσω ταχυδρόμησης, εκπλήρωσης και παράδοσης. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία από εργαλεία ροής εργασιών για να αυτοματοποιηθούν τα βήματα διεργασίας εντός του τμήματος εκτύπωσης και εσωτερικού ταχυδρομείου σας. Για παράδειγμα, παρείχαμε στην Danfoss Power Electric μια έγκαιρη υπηρεσία παραγωγής εγγράφων που αλληλεπιδρά αδιάκοπα με τη διεργασία παραγωγής τους. Η πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία παρέχει το σωστό εγχειρίδιο από χιλιάδες παραλλαγές, σε οποιαδήποτε γλώσσα από 30 συνολικά, σε μόλις 20 λεπτά, και λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα. 

Προβολή μελέτης περίπτωσης Danfoss 

Δυνατότητες

Υπηρεσίες αξιολόγησης.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης της εκτύπωσης που βασίζονται σε Lean Six Sigma παρέχουν μια ολιστική άποψη του περιβάλλοντος εκτύπωσής σας στην τρέχουσα κατάστασή του. Αυτή η βάση παρέχει ένα σημείο έναρξης κατόπιν ενημέρωσης, από την οποία στοχεύονται και μετριούνται βελτιώσεις για το περιβάλλον παραγωγής σας. 

Παραγωγή εγγράφων στο χώρο σας/εκτός του χώρου σας

Ρυθμίζουμε προσεκτικά το μοντέλο παράδοσης στο χώρο/εκτός του χώρου σας σύμφωνα με τους αντικειμενικούς στόχους σας για τη διαθεσιμότητα, τον κύκλο εξυπηρέτησης, την ποιότητα και τις δαπάνες.

Διακυβέρνηση και αναφορά SLA.

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (SLA) της Xerox εξασφαλίζουν στους πελάτες συνεχώς βελτιστοποιημένες υπηρεσίες, ενώ σας παρέχεται σιγουριά για τις κρίσιμες ροές εργασιών εγγράφων. 

Βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής εγγράφων.

Μετά από μια ανάλυση Lean Six Sigma των διεργασιών εγγράφων σας, σας βοηθάμε να αλλάξετε τη ροή των εγγράφων σας σε ολόκληρο τον οργανισμό σας, ώστε να ικανοποιείτε καλύτερα τους επιχειρηματικούς στόχους σας. 

Contact Us - CPS

Επικοινωνία

Επικοινωνία online ›