Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Outside view of an office building with a wall of windows

Οργανώστε την Εξυπηρέτηση Πολιτών με τις Υπηρεσίες Xerox® για τον Δημόσιο Τομέα

Οι δημόσιες αρχές σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις: μειωμένο προϋπολογισμό, διαρκείς απειλές παραβίασης δεδομένων, νέα κανάλια επικοινωνίας και διαφορετικούς πληθυσμούς, με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής υιοθέτησης και πρόσβασης. Η επικοινωνία με τα άτομα που εξυπηρετείτε δεν ήταν ποτέ άλλοτε πιο σημαντική αλλά και πιο πολύπλοκη. Καθώς οι πολίτες έχουν ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις, πώς ξεκινούν οι δημόσιες αρχές που βασίζονται σε παλιές διαδικασίες μια συζήτηση, σε έναν ψηφιακό κόσμο;

Με τις Υπηρεσίες Xerox® για τον Δημόσιο Τομέα μπορείτε να παρέχετε ασφαλείς ψηφιακές υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πολίτη. Ενσωματώνοντας παλιά συστήματα που βασίζονται στο χαρτί με ψηφιακές διαδικασίες, μπορείτε να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά και να βελτιώσετε τη επαφή με τους πολίτες σε κάθε σημείο επικοινωνίας, μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας.

Δείτε πώς λειτουργεί.


Coworkers in a meeting sitting a table with a laptop

Βάλτε τους Πολίτες στο Επίκεντρο με Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Δημόσιο Τομέα

1. Προσελκύστε

  • Ενεργοποιήστε δυνατότητες επικοινωνίας σε πολλά κανάλια για να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό

  • Διασφαλίστε την προσέλκυση των πολιτών μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων

  • Μειώστε το κόστος της επικοινωνίας του δημόσιου τομέα με τη χρήση ψηφιακών μέσων

2. Εξυπηρετήστε

  • Βελτιώστε την εμπειρία των πολιτών, παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες

  • Μειώστε το κόστος επεξεργασίας πληροφοριών, με την ψηφιοποίηση, την τυποποίηση και την αυτοματοποίηση συναλλαγών με έγγραφα

3. Ικανοποιήστε

  • Βελτιώστε την ανταπόκριση των τοπικών δημόσιων αρχών, ενδυναμώνοντας τη χρήση προεγκεκριμένων εντύπων

  • Εξασφαλίστε οφέλη για τους πολίτες με υπηρεσίες Ψηφιακού Θησαυροφυλακίου που τους επιτρέπουν να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα

Xerox® Services for Digital Citizen YouTube βίντεοPhoto of a large government building

Περισσότεροι τρόποι που βοηθάμε τον δημόσιο τομέα

Επισκεφθείτε τη σελίδα του κλάδου δημοσίου τομέα για περισσότερες υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να συνδεθείτε με τους πολίτες.

Two women looking at a computer screen

Ενημερωτικό έγγραφο δυνατοτήτων (PDF)

Αλλάξτε την Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Xerox® για τον Δημόσιο Τομέα. [στα αγγλικά]

Μελέτες περιπτώσεων