Παγκόσμιος Ηγέτης στη Διαχείριση Πλούτου

Παγκόσμιος Ηγέτης στη Διαχείριση Πλούτου

One of the world's leading wealth management firms wanted to transform its new account opening process to reduce cycle time from days to just hours. It also significantly reduced error rates and operating costs more than $500,000 per year.

View the Global Wealth Management Leader case study