Πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών

Πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών

Μια πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες ανέπτυξε μια υπηρεσία εκτύπωσης κεντρικής διαχείρισης για όλες τις εκτυπώσεις γραφείου, κεντρικής προέλευσης και προμηθειών. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά κόστη μειώθηκαν κατά 20%, η ικανοποίηση από την υπηρεσία εκτυπώσεων παραγωγής αυξήθηκε σε 99% και οι κλήσεις στο help desk μειώθηκαν κατά 60%.

View the Global Professional Services case study