Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Ensure Key Information is Safe and Accessible

How confident are you that your organization is compliant with all industry regulations? Xerox® DocuShare Lifecycle Manager makes it easy to manage critical documents that require periodic review, distribution and retention. It can even automate time-based events, such as publication and expiration of specific documents.

Read the brochure to see how DocuShare Lifecycle Manager can help you not only manage documentation from the moment it’s created to the time it’s no longer needed and destroyed, but also to reduce the cost of regulatory compliance.

View the DocuShare Lifecycle Manager brochure (PDF)

Xerox ConnectKey for DocuShare

Enter a highly productive scanning solution that's easy to set up and use.

Co-workers at a table looking at a laptop together

Gain All the Benefits of ECM — Now in the Cloud

Now you can get everything that’s great about our DocuShare content management system — all in a cloud environment.

DocuShare Additional Resources

Enterprise Content Management Insights

Explore PDFs, videos, infographics and more on this topic.

Σχετικά Άρθρα

Δικτύωση