Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων Ηνωμένου Βασιλείου (DWP)

Το DWP, το μεγαλύτερο κεντρικό και πολιτικό κυβερνητικό υπουργείο του Ηνωμένου Βασιλείου, βελτίωσε την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες για τους πολίτες του ΗΒ και αύξησε τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού σε όλα τα επιχειρηματικά έντυπα και το υλικό μάρκετινγκ.

λήψη μελέτης περίπτωσης

Σχετικά Άρθρα

Δικτύωση