Εταιρεία ποικίλλων εργαλείων και εξοπλισμού

Εταιρεία ποικίλλων εργαλείων και εξοπλισμού

Όταν μια εταιρεία Fortune 500 με ποικίλα εργαλεία και εξοπλισμό ανέθεσε στη Xerox αρκετές μη βασικές υπηρεσίες της, τη βοηθήσαμε να βελτιστοποιήσει το περιβάλλον γραφείου, τις εκτυπώσεις παραγωγής και τις λειτουργίες αλληλογραφίας με στόχο την εξοικονόμηση κόστους και την υποστήριξη των ενεργειών πώλησης και μάρκετινγκ.

View the Diversified Tool and Hardware Company case study