Επικοινωνήστε ένας προς έναν πιο αποτελεσματικά

Σε αυτήν την πελατοκεντρική εποχή, η προσωποποιημένη αλληλεπίδραση είναι βασική. Αλλά η πραγματοποίηση εκστρατειών σε πολλά κανάλια, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Και τα χρήματα κι ο χρόνος είναι περιορισμένα, σωστά;

Με τις Υπηρεσίες για On Demand Εκστρατείες από τη Xerox® μπορείτε να δημιουργήσετε εξατομικευμένα ψηφιακά και έντυπα προωθητικά υλικά, που προσελκύουν τους πελάτες. Θα σας καθοδηγούμε σε όλη την πορεία και θα διευκολύνουμε την καθιέρωση προτύπων, διασφαλίζοντας τη συνοχή της εταιρικής επωνυμίας και παρέχοντας πρόσβαση στη διαρκή παρακολούθηση της εκστρατείας, με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση. Απλοποιημένες, αποτελεσματικές και κλιμακούμενες, έχουν σχεδιαστεί για να πυροδοτήσουν την επικοινωνία με κάθε κοινό.

Μάθετε περισσότερα.

Λήψη ενημερωτικού εγγράφου

 

Επικοινωνήστε με Μεμονωμένους Πελάτες

people icon

 

1. Συνεργαστείτε με τους Συμβούλους Επικοινωνίας μας, ευθυγραμμίζοντας τους κύριους στόχους σας.

green pen icon

 

2. Συλλάβετε, σχεδιάστε, δημιουργήστε και διαχειριστείτε εκστρατείες με τη χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος.

infinite arrows icon

 

3. Διευκολύνετε διαδικασίες τοπικής προσαρμογής, μετάφρασης και παραγωγής.

green bar graph icon

 

4. Πραγματοποιήστε εκστρατείες, αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα και βελτιοποιήστε σε πραγματικό χρόνο.

Αναβαθμίσιμες, ολοκληρωμένες και στοχευμένες υπηρεσίες διενέργειας εκστρατειών, άμεσα διαθέσιμες.

  • Προκαθορισμένες, διαθέσιμες εκστρατείες σε πολλά κανάλια, με μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής
  • Αυτοματοποίηση των δεδομένων πελατών για διαχωρισμό του υπό στόχευση κοινού
  • Προσαρμόστε ψηφιακές και έντυπες επικοινωνίες σε παγκόσμιο, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
  • Ταχύτερος σχεδιασμός και ανάπτυξη της εκστρατείας
  • Ταχύτερη, μεγαλύτερη και μετρήσιμη απόδοση της επένδυσης

 

Share: