Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Xerox® Mobile Link App

Αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Σας συνιστούμε το:

Xerox Workflow Central fγια μετατροπή εγγράφων και δρομολόγηση από την κινητή συσκευή σας.

Εφαρμογή Xerox Workplace Mobile για να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τον εκτυπωτή σας μέσω της κινητής συσκευής σας για ανάγκες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής.

Overview

Xerox® Mobile Link App allows you to scan, fax and print from your phone or tablet by connecting with Xerox® multifunction printers (MFPs). It is also able to send data to cloud storage.

Download brochure

Key Features

3-in-1: Capture It, Manage It, Send It

Capture It

 • Capture documents with your mobile camera
 • Capture documents with the MFP scanner with the app's remote capability

Manage It

 • Combine and merge into PDFs
 • Add PDF passwords

Send It

 • Personalized one-touch workflows
 • Leverages mobile contacts, cloud logins
 • Capture and send to email, print*, cloud simultaneously

*Print – Requires Apple® AirPrint, Xerox® Print Service Plug-in for Android, or Xerox® Mobile Print

Your Challenges

The use of mobile phones and tablets is pervasive in many workplaces. In order to leverage mobile versatility, users need flexible and seamless connections between mobile devices and multifunction printers.

Key Challenges

A need to:

 • easily capture signed contracts, purchase orders, enrollments, and forms to mobile devices and cloud repositories
 • use mobile devices and Xerox MFPs together interchangeably in a seamless workflow
 • leverage current Xerox MFPs to do more work
 • link contact lists on your phone with scan, fax and printing of your Xerox MFP

How Xerox Can Help

Why Choose Xerox?

Xerox Mobile Link is a personal productivity app that connects your mobile phones and tablets to Xerox multifunction printers and to the cloud where you store your documents. Xerox Mobile Link allows you to create customised One-Touch Workflows that automatically scan documents from Xerox MFPs and send the documents to storage destinations in the cloud, to email, to fax and to your mobile device.

Workflow Examples

 • Receive scanned data from a Xerox MFP directly to your phone, tablet or email.
 • Upload scanned data to a personal or team cloud storage service.
 • Send documents to multiple destinations in one-touch workflows.
 • Scan to three locations – email, Dropbox and mobile phone – in one touch.
 • Print data, images and documents with Apple® AirPrint or Xerox® Mobile Print Cloud/Xerox® Mobile Print Solution.

Πόροι