Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Xerox® AltaLink® C8100 Series Colour Multifunction Printers

Προδιαγραφές

Ρυθμίσεις Μοντέλου

Μοντέλο
C8130
C8135
C8145
C8155
C8170
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 55 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Μοντέλο C8130 C8135 C8145 C8155 C8170
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 55 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)

Αντιγραφή

Μέγιστη ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi
Λειτουργίες Αντιγραφής Επισημείωση, Εξουσιοδότηση για υπηρεσίες, Αυτόματη επιλογή χαρτιού, Αυτόματη σμίκρυνση/μεγέθυνση, Αυτόματη εναλλαγή δίσκων, Automatic 2-sided / Duplex Booklet Creation, Σφράγιση Bates, Δημιουργία εργασίας, Σελιδοποίηση, Εξώφυλλα, Διαχωριστικά, Απαλοιφή περιθωρίων, Λειτουργία βοήθειας, Αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα), Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, Μετατόπιση εικόνας, Imaging Security, Αναστροφή εικόνας, Διακοπή μεγάλων εργασιών, Multi-Up, Δοκιμαστικό σετ, Αποθήκευση ρυθμίσεων εργασίας, Single Colour, Stapling, Ανέπαφη Προώθηση Ροής Εργασιών, Διαφάνειες

Εκτύπωση

Συνδεσιμότητα Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC, WiFi/WiFi Direct με προαιρετικό Ασύρματο Κιτ Xerox® Dual Band
Controller features Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Έλεγχος διαμόρφωσης, Fleet Orchestrator, Ασύρματος πίνακας ελέγχου, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων
Σκληρός δίσκος 128
Επεξεργαστής Διπλού πυρήνα 1.91 GHz
Μνήμη συσκευής 8 GB μέγ.
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 2400 dpi
Λειτουργίες εκτύπωσης Προεπιλογές Εφαρμογής, Banner Sheet Enable / Disable, Bi-directional Real-time status, Δημιουργία φυλλαδίου, Cover Selection, Custom Colour Options (Colour By Words), Χρονοκαθυστέρηση εκτύπωσης, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Τελική επεξεργασία, Fit to New Paper Size, Αναμονή όλων των εργασιών, Image Options, Imaging Security, παρακολούθηση εργασίας, Job identification, Layout/watermark, Long Sheet/Banner, Εκτύπωση N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Εκτύπωση από USB, Δοκιμαστικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, κλιμάκωση, Secure Print with Timed Deletion, Special Pages, Store and Recall driver settings, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Two-sided Printing (default), Άδειες χρήστη, Υδατογράφημα
Υποστήριξη ΛΣ Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 και R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Προσθήκη Xerox® Print Service για Εκτύπωση από Συσκευές Android&tm; (optional: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Εφαρμογή Xerox® Workplace Mobile)
Network protocols Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD

Σάρωση

Scan features Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Απαλοιφή περιθωρίων, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Reduction/Enlargement, Προεπισκόπηση σάρωσης,, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Ανέπαφη Προώθηση Ροής Εργασιών
Scan features (optional) Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive)
Προορισμοί σάρωσης (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Σάρωση σε email, Σάρωση σε Δίκτυο, Σάρωση σε USB
Μορφή αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

Φαξ

Λειτουργίες φαξ Ενσωματωμένη λειτουργία φαξ, Internet Fax, Δυνατότητα server για φαξ δικτύου
Λειτουργίες φαξ (προαιρετικά) Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Walk-up fax (one-line and two-line options, includes LAN fax)

Ασφάλεια

Στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας 802.1x, έλεγχοι πρόσβασης, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω ενοποίησης Trellix DXL/Cisco® pxGrid (Η Trellix ήταν παλαιότερα γνωστή ως McAfee), Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), Έλεγχος διαμόρφωσης, Κρυπτογραφημένη μονάδα αποθήκευσης (AES 256-bit, FIPS 140-2), Κρυπτογραφημένο και υπογεγραμμένο Email, FIPS 140-2, Επαλήθευση υλικολογισμικού, HTTPS, IPsec, Imaging Security, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και Προγραμμάτων οδήγησης, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), LogRhythm SIEM8, Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, Φιλτράρισμα θύρας/IP/Τομέα, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Εξουσιοδότηση μηνύματος SHA-256 Hash, SNMPv3, Πιστοποιητικά ασφάλειας με χρήση ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Ενσωματωμένη whitelisting / έμπιστη καταχώρηση ελέγχου Trellix (Η Trellix ήταν παλαιότερα γνωστή ως McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Αξιόπιστη εκκίνηση, Πρόσβαση χρήστη και Εσωτερικό τείχος προστασίας, Άδειες χρήστη
Προαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) με Επεγγραφή ειδώλου, Έλεγχος ακεραιότητας McAfee, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Xerox® Integrated RFID Card Reader, Διαχείριση Εκτύπωσης και Ασφάλεια Περιεχομένου με Xerox® Workplace Cloud/Suite

Λογιστικά

Λογιστικά Κιτ για ενεργοποίηση λογιστικών δικτύου, Xerox® Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email)

Χειρισμός Πολυμέσων

Διαχείριση εγγράφου Single-pass Duplex Automatic Document Feeder
85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm
Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): 100 φύλλα
Δίσκος 1: 520 φύλλα
Δίσκος 2: 520 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): 3,140 φύλλα
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): 3,000 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): 60 envelopes
Μέγεθος χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): Sizes: #10 Commercial, A6, Φάκελος C5, Φάκελος DL, Μεγάλη κάρτα US, Monarch; Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm
Δίσκος 1: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm
Δίσκος 2: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): Sizes: A/letter, A4
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): Sizes: A/letter, A4 long edge feed
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm
Επιλογές φινιρίσματος Dual Offset Catch Tray: 500-sheet tray
Face up Tray: 100-sheet tray
BR Finisher (Προαιρετικά): Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Συρραφή σε πολλές θέσεις, 500+3000-sheet tray
BR Booklet Maker Finisher: Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων, Συρραφή σε πολλές θέσεις, V-folding, 500+1500-sheet tray
C Fold / Z Fold Unit (Προαιρετικά): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
Χειροκίνητο συρραπτικό (Προαιρετικά): includes Work Surface, 50-φύλλα

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications
Βιωσιμότητα EPEAT®
ENERGY STAR®
Green World Alliance