Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Ρυθμίσεις Μοντέλου

Μοντέλο
C8030
C8035
C8045
C8055
C8070
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 50 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων Μέχρι 12,000 σελίδες Μέχρι 15,000 σελίδες Μέχρι 20,000 σελίδες Μέχρι 22,000 σελίδες Μέχρι 40,000 σελίδες
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.2 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Βιωσιμότητα Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
Μοντέλο C8030 C8035 C8045 C8055 C8070
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 50 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων Μέχρι 12,000 σελίδες Μέχρι 15,000 σελίδες Μέχρι 20,000 σελίδες Μέχρι 22,000 σελίδες Μέχρι 40,000 σελίδες
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.2 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Βιωσιμότητα Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®

Αντιγραφή

Μέγιστη ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi
Λειτουργίες Αντιγραφής Επισημείωση, Authentication for Services, Auto Paper Select, Αυτόματη σμίκρυνση/μεγέθυνση, Αυτόματη εναλλαγή δίσκων, Automatic 2-sided / Duplex Booklet Creation, Σφράγιση Bates, Δημιουργία εργασίας, Σελιδοποίηση, Εξώφυλλα, Dividers, Απαλοιφή περιθωρίων, Features Help, Αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα), Image Quality Adjustments, Μετατόπιση εικόνας, Imaging Security, Αναστροφή εικόνας, Large Job Interrupt, Multi-Up, Δοκιμαστικό σετ, Save Job Settings, Single Colour, Stapling, Touchless Workflow Accelerators, Διαφάνειες

Εκτύπωση

Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, Near Field Communication (NFC) (Προαιρετικά: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter)
Controller features Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Remote Control Panel, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων
Σκληρός δίσκος 250 GB (ελάχ.)
Επεξεργαστής Διπλού πυρήνα 1.91 GHz
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6, (optional: XPS)
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 2400 dpi
Λειτουργίες εκτύπωσης Προεπιλογές Εφαρμογής, Banner Sheet Enable / Disable, Bi-directional Real-time status, Δημιουργία φυλλαδίου, Cover Selection, Custom Colour Options (Colour By Words), Χρονοκαθυστέρηση εκτύπωσης, Encrypted Secure Print, Τελική επεξεργασία, Fit to New Paper Size, Hold All Jobs, Image Options, Imaging Security, παρακολούθηση εργασίας, Job identification, Layout/watermark, Long Sheet/Banner, Εκτύπωση N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Εκτύπωση από USB, Δοκιμαστικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, κλιμάκωση, Secure Print with Timed Deletion, Special Pages, Store and Recall driver settings, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Two-sided Printing (default), User Permissions, Υδατογράφημα
Υποστήριξη ΛΣ Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64
Εκτύπωση από φορητές συσκευές @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Συλλογή εφαρμογών Xerox®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)

Σάρωση

Scan features Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Απαλοιφή περιθωρίων, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Προεπισκόπηση σάρωσης,, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement
Προορισμοί σάρωσης HTTP, HTTPS, SFTP, Σάρωση σε USB, Scan to email, Scan to network
Μορφή αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, PDF/A, TIFF

Φαξ

Λειτουργίες φαξ Fax Build Job, Internet Fax, Network Server Fax Enablement
Λειτουργίες φαξ (προαιρετικά) Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Walk-up fax (one-line and two-line options, includes LAN fax)

Ασφάλεια

Στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας AES 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), έλεγχοι πρόσβασης, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Common Criteria Certification (ISO 15408) (undergoing evaluation), Encrypted Secure Print, HDD Overwrite, Imaging Security, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, McAfee® Embedded, Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SHA-256 Hash Message Authentication, SNMPv3, Ασφαλές email, Ασφαλές φαξ, Secure Scan, TLS, User Permissions
Προαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0

Λογιστικά

Λογιστικά Κιτ για ενεργοποίηση λογιστικών δικτύου, Xerox Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email)

Χειρισμός Πολυμέσων

Διαχείριση εγγράφου Single-pass Duplex Automatic Document Feeder
Χωρητικότητα: 130 φύλλα
85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm
Μέγιστη Χωρητικότητα χαρτιού 5,140 φύλλα
Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): 100 φύλλα
Δίσκος 1: 520 φύλλα
Δίσκος 2: 520 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): 2,000 φύλλα
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): 2,000 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): 60 envelopes
Μέγεθος χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): Sizes: #10 Commercial, A6, Φάκελος C5, Φάκελος DL, Μεγάλη κάρτα US, Monarch; Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm
Δίσκος 1: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm
Δίσκος 2: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): Sizes: A/letter, A4
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): Sizes: A/letter, A4 long edge feed
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm
Επιλογές φινιρίσματος Dual Offset Catch Tray: 500-sheet tray
Face up Tray: 100-sheet tray
BR Finisher (Προαιρετικά): Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Συρραφή σε πολλές θέσεις, 500+3000-sheet tray
BR Booklet Maker Finisher: Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων, Συρραφή σε πολλές θέσεις, V-folding, 500+1500-sheet tray
C Fold / Z Fold Unit (Προαιρετικά): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
Χειροκίνητο συρραπτικό (Προαιρετικά): includes Work Surface, 50-φύλλα

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct