Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Διορατικότητα

Πραγματοποιήστε αναζήτηση στη συλλογή με γνωσιακά στοιχεία και γρήγορα γεγονότα για να καθοδηγήσετε την έρευνά σας.

Φίλτρο

Σελίδα 13/31

XER127 ADayInTheLife WebTiles

Εκτύπωση παραγωγής

How the fastest growing print shops use new technology to change the way they work.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

View from above a woman who is looking at a printed chart

Καινοτομία

Look under your digital press’ hood and find out how AI helps you work smarter and grow your business.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

Hand with a smartwatch, overlaid with a clock icon

Εκτύπωση παραγωγής

Whatever the document - whether it’s fresh fish labels or last-minute thesis papers - today’s printers are facing growing pressures from tighter turnarounds. 

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

A smiling woman looking at mail in a post office

Εκτύπωση παραγωγής

It’s an age-old debate: direct mail versus email marketing.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

Coworkers looking at a tablet, at a desk covered with colorful print samples

Εκτύπωση παραγωγής

How 5 Printers Surprised Their Customers and Won Big

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

Xerox Versant 180 Press

Εκτύπωση παραγωγής

How adopting advanced print technology can help your bottom line.

Guide

3 Μαΐ 2021

brilliant colorful bookcover

Εκτύπωση παραγωγής

See how creatives and clients are excited by the advanced colour from Xerox digital presses in these digital printing examples. Submit your work or request a sample.

Μελέτη περίπτωσης

3 Μαΐ 2021

Happy woman opening mail

Εκτύπωση παραγωγής

Learn more about how triggered direct mail marketing solutions can capture the attention of prospects and drive customer actions with personalised messaging.

Πληροφοριακό γράφημα

3 Μαΐ 2021

Brightly colored books

Εκτύπωση παραγωγής

Publishers are using digital printing to rewrite the book on how to thrive in publishing and realise the overall advantages that digital transformation brings.

Guide

3 Μαΐ 2021