Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Διορατικότητα

Πραγματοποιήστε αναζήτηση στη συλλογή με γνωσιακά στοιχεία και γρήγορα γεγονότα για να καθοδηγήσετε την έρευνά σας.

Φίλτρο

Σελίδα 11/32

A smiling woman looking at mail in a post office

Εκτύπωση παραγωγής

It’s an age-old debate: direct mail versus email marketing.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

Εκτύπωση παραγωγής

How 5 Printers Surprised Their Customers and Won Big

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

Εκτύπωση παραγωγής

How adopting advanced print technology can help your bottom line.

Guide

3 Μαΐ 2021

Εκτύπωση παραγωγής

See how creatives and clients are excited by the advanced colour from Xerox digital presses in these digital printing examples. Submit your work or request a sample.

Μελέτη περίπτωσης

3 Μαΐ 2021

Εκτύπωση παραγωγής

Learn more about how triggered direct mail marketing solutions can capture the attention of prospects and drive customer actions with personalised messaging.

Πληροφοριακό γράφημα

3 Μαΐ 2021

Brightly colored books

Εκτύπωση παραγωγής

Publishers are using digital printing to rewrite the book on how to thrive in publishing and realise the overall advantages that digital transformation brings.

Guide

3 Μαΐ 2021

Εκτύπωση παραγωγής

Get the full printed catalogue guide from Xerox and learn how you can harness business opportunities through this classic yet powerful tool.

Guide

3 Μαΐ 2021

Ηγετική σκέψη

At Xerox, scientists have been working hard to make fluorescence available in printed form, through toner.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021

Ηγετική σκέψη

The colour white can symbolise many emotions, from peace to hope to newness and a fresh start. The science behind printing it is no less complex.

Άρθρο

3 Μαΐ 2021