Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

FreeFlow® Accxes® Copy

This product is no longer available.

Benefits

 • Intuitive user interface and built-in viewer make it easy to see and manipulate scanned images
 • Boost productivity with pre-set templates, customisable to your workflow
 • Save time by automating repetitive processes
 • Ensure high quality colour output with Closed Loop Colour Calibration and automatic and manual controls

Features

 • "Green Button" interface: with scan setting templates, even complex workflows are just one click away
 • Print Preview: see your scan to verify quality before printing
 • Scan Once Workflow: no need to rescan your originals to achieve most editing functions
 • Automatic Colour Calibration: calibrate the scanner to best match every printer in your shop
 • Intelligent White Point: clean up older originals by setting a unique white point on each scan
 • Areas of Interest: quickly identify the key area of the scan that you would like to print
 • Advanced Colour Management: extensive advanced colour controls achieve optimum output quality
 • Print from File: supports digital file input as well as scanned hardcopy
 • True Adobe PDF and Postscript support: be confident that your documents are accurately viewed and printed

Key Applications

 • Architectural or construction plans
 • Architectural or engineering renderings
 • Schematics
 • Electrical diagrams (e.g., wiring)
 • Mechanical 2D
 • Solids modeling
 • Mechanical 3D
 • Scientific/medical
 • Seismic
 • GIS/mapping