Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο Κάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker

Robust, fully integrated 50- or 35-sheet professional booklet making system with the option of bleed trim and square fold
210 9307000
Ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30

Overview

The Plockmatic Pro 50/35 is designed for copy centres, CRDs, and commercial print environments looking to create booklets with the highest quality look and feel. The system is specifically designed to process a wide range of coated and uncoated media types month after month, year after year.

Download brochure

Key Features

 • Production of high quality booklets at rated engine speed
 • The Pro 50 booklet maker produces saddle stitched books up to 200 pages (Pro 35 up to 140 pages) from a variety of paper sizes
 • The optional RCT 2.0 module enables rotation, creasing and bleed trim to produce the highest quality booklets at high speed with no operator intervention
 • Trim Waste Conveyor option allows long unattended runs while using the RCT 2.0, reducing the need for operator intervention to remove waste
 • Square fold option creates a professional square fold spine from saddle stitched booklets
 • Quick changes between jobs means you can turn around short run jobs quickly and easy
 • Simple programming of all settings
 • Patented folding mechanism provides a professional, high quality look and feel
 • Face trimmer option trims the front edge of each book for a professional finish
 • Optional cover feeder adds pre-printed covers of up to 140 lb. index or 250 gsm
 • Off-line mode enables manual booklet making from documents produced on other printing devices
 • Improved performance on sensitive media and heavy stock
 • Adjustable staple position with a patented set positioning mechanism that enables adjustment of the staple and fold position from the user interface
 • Heavy duty staple mechanism

Βίντεο

Maximize Quality and Speed with the Plockmatic Pro 50/35 and Xerox

Your Challenges

Mid-Production monochrome and colour printers deliver higher performance than ever before. The finishing systems connected to these devices need to perform at the highest quality as well.

Key Challenges

 • Wide media support. Customers increasingly use different weights and paper stock types within a job to add to document quality.
 • Optimum productivity. CRD managers and print rooms need to produce trimmed and square folded booklets with little to no operator intervention.
 • Outstanding output quality. Finishing systems need to provide high output quality that matches the performance of the printing system.
 • Differentiation. Print Services providers of all kinds need to differentiate their offerings. High quality booklets are one important way to do that.

How Xerox Can Help

The Plockmatic Pro 50/35 is a powerful booklet making system that delivers high-end quality and performance to Xerox mid-production monochrome and colour printing systems.

 • Patented folding technology automatically adapts fold pressure set by set depending on media choice.
 • The Pro 50/35 is equipped with a Xerox exclusive productivity module that allows the system to operate at machine speed regardless of booklet sheet count.
 • The optional RCT 2.0 (Rotate/Crease/Trim) module delivers creased and bleed trimmed documents in an automated workflow for highest productivity.
 • High page counts, crease and bleed trim, square fold, and a wide media handling range deliver the highest quality final product in this segment.

Πόροι