Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Πρέσα Xerox® Versant® 4100

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία

Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας Προηγμένος διπλός τροφοδότης 2 δίσκων υψηλής χωρητικότητας (Adv OHCF)

Τελική επεξεργασία

Inserter Xerox Inserter 25 φύλλων
Στοιβακτής Ένας ή δύο στοιβακτές υψηλής χωρητικότητας
Τελική επεξεργασία
  • Production Ready Finisher
  • Production Ready Finisher Plus
Μείωση κύρτωσης Μονάδα μείωσης κύρτωσης
Δίπλωση C/Z Folder
Κοπή και δίπλωση
Διάτρηση
Δημιουργία φυλλαδίου
Υλικό συγκόλλησης GBC® eWire

Ψηφιακές διεπαφές

Ψηφιακές διεπαφές
  • Xerox® EX-P 4100 Print Server με την υποστήριξη της Fiery®
  • Xerox® EX 4100 Print Server με την υποστήριξη της Fiery®

Διαχείριση μέσων

Διαχείριση μέσων Xerox® PredictPrint Media Manager ?ου σας παρέχει ισχυρή διαχείριση φύλλων μέσω cloud.