Πρέσα Xerox® Versant® 3100

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Feeding
  • High capacity feeding Dual Advanced Oversized High-Capacity Two Tray Feeder (Adv OHCF)
Τελική επεξεργασία
  • Inserting with 250-sheet Xerox Inserter
  • Stacking with one or two High Capacity Stackers
  • Finishing with Production Ready Finisher, Production Ready Finisher Plus
  • Decurling with Interface Decurler Module
  • Folding with C/Z Folder
  • Trimming with Xerox Two-Sided Trimmer or SquareFold™ Trimmer Module
  • Punching with Punch module or GBC® AdvancedPunch™ Pro
  • Booklet Making with Production Ready Finisher Booklet Maker, or Plockmatic Pro50/35® Booklet Maker or Watkiss PowerSquare™ 160 Booklet Maker
  • Binding with GBC® eWire™
Διακομιστές εκτυπώσεων