Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Σύγκριση μοντέλων: Xerox Nuvera® 120/144/157 Presses

Μοντέλο
Xerox Nuvera 144 EA
Xerox Nuvera 157 EA
Xerox Nuvera 144 MX
Ονομαστική ταχύτητα A4 media: 144 ipm
A3 media: 72 ipm
A4 media: 157 ipm
A3 media: 78 ipm
A4 media: 144 ipm
A3 media: 72 ipm
Ανάλυση Print: 4800 x 600 dpi
RIP: 1200 x 1200 dpi
Print: 4800 x 600 dpi
RIP: 1200 x 1200 dpi
Print: 4800 x 600 dpi
RIP: 1200 x 1200 dpi
Συνιστώμενος μέσος μηνιαίος όγκος 2,000,000 images per month 2,200,000 images per month 2,000,000 images per month
Κύκλος εργασίας up to 4,300,000 images per month up to 4,700,000 images per month up to 3,700,000 images per month
MICR Οχι Οχι Yes
Μοντέλο Xerox Nuvera 144 EA Xerox Nuvera 157 EA Xerox Nuvera 144 MX
Ονομαστική ταχύτητα A4 media: 144 ipm
A3 media: 72 ipm
A4 media: 157 ipm
A3 media: 78 ipm
A4 media: 144 ipm
A3 media: 72 ipm
Ανάλυση Print: 4800 x 600 dpi
RIP: 1200 x 1200 dpi
Print: 4800 x 600 dpi
RIP: 1200 x 1200 dpi
Print: 4800 x 600 dpi
RIP: 1200 x 1200 dpi
Συνιστώμενος μέσος μηνιαίος όγκος 2,000,000 images per month 2,200,000 images per month 2,000,000 images per month
Κύκλος εργασίας up to 4,300,000 images per month up to 4,700,000 images per month up to 3,700,000 images per month
MICR Οχι Οχι Yes