Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® Colour J75 Press

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
  • Finishing and folding with Standard Finisher, Booklet Maker Finisher, Advanced Finisher, or Professional Finisher
  • Trimming with SquareFold Trimmer Module
  • Hole Punching with GBC® AdvancedPunch
  • Stapling with Χειροκίνητο συρραπτικό
  • Stacking with Στοιβακτής υψηλής χωρητικότητας
  • High Capacity Feeding with Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας or Oversized High Capacity Feeder