Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox iGen4

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
Λύσεις Συσκευασίας Xerox Automated Packaging Solution
  • Creates new product opportunities by enabling efficient and effective production of short run folding cartons
  • Allows for customisation of folding cartons, including individualised instructions or security codes
  • Seamlessly integrates a Xerox iGen4 Press, an Epic® CTi-635 Inline Coater, and a KAMA DC 58 buffering stacker line and die cutter
  • Improves time to market for new products by reducing turnaround time and enabling effective test marketing or promotions
  • Offers the flexibility of gloss or matte coating options
  • Reduces waste by printing each package on demand and prints onto recyclable packaging board
Λήψη φυλλαδίου