Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® iGen4® “Diamond Edition”

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
Matt dry ink Matt dry ink increases the types of applications you can produce
  • Produce photo-rich applications with a smooth matt look and feel
  • Create high-value jobs such as memory books, greeting cards, calendars, yearbooks, or other speciality photo applications
  • Produce new applications that integrate seamlessly into your existing offset workflow
Εφαρμογές για συσκευασίες Xerox® Automated Packaging Solution
  • Creates new product opportunities by enabling efficient and effective production of short run folding cartons
  • Allows for customisation of folding cartons, including individualised instructions or security codes
  • Seamlessly integrates a Xerox® iGen4 Diamond Edition, an Epic® CTi-635 Inline Coater, and a KAMA DC 58 buffering stacker line and die cutter
  • Improves time to market for new products by reducing turnaround time and enabling effective test marketing or promotions
  • Offers the flexibility of gloss or matte coating options
  • Reduces waste by printing each package on demand and prints onto recyclable packaging board
Λήψη φυλλαδίου
Thick Stock The Thick Stock capability option enables the iGen4 Diamond Press to feed, image and stack media up to 24 points. When configured with the Thick Stock capability, the iGen4 Diamond continues to supports all standard stocks and weights.
Λήψη φυλλαδίου