Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox iGen 150

Το προϊόν Xerox iGen 150 δεν πωλείται πλέον ως νέο.

Μέχρι
150σελ./λεπτό
Μέχρι
3.8Mσελίδες/μήνα

Είστε έτοιμοι για αναβάθμιση;
Εξετάστε το Xerox iGen 5

Δείτε το Xerox iGen 5