Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® D95A/D110/D125

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία
  • Τελική επεξεργασία with Standard Finisher and Standard Finisher Plus (D110/D125 only)
  • Δημιουργία φυλλαδίου with Booklet Maker Finisher and Plockmatic Pro50/35 Booklet Maker (available with Standard Finisher Plus configurations of the D110/D125 only)
  • Διάτρηση with GBC® AdvancedPunch (D110/D125 only)
  • SquareFold Trimming with Xerox SquareFold® Trimmer Module
  • Tape Binding with Xerox Tape Binder (available with Standard Finisher Plus configurations of the D110/D125 only)
  • Στοίβαξη with Στοιβακτής υψηλής χωρητικότητας (D110/D125 only)