Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® Colour 8250

Το προϊόν Xerox Colour 8250 δεν πωλείται πλέον ως νέο.

Μέχρι
137σελ./λεπτό
Μέχρι
3Mσελίδες/μήνα

Είστε έτοιμοι για αναβάθμιση;
Εξετάστε το Xerox Baltoro HF

Δείτε το Xerox Baltoro HF